La Diputació ha redactat el document únic de protecció civil per Sant Climent de Llobregat

Societat.

El Pla està sota responsabilitat de l’alcalde i garanteix la seva integració amb les actuacions de Protecció Civil.
El Pla està sota responsabilitat de l’alcalde i garanteix la seva integració amb les actuacions de Protecció Civil.

Un treball que estableix el marc orgànic i funcional per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a possibles situacions d’emergència al municipi.

El document determina la planificació de la protecció civil en l’àmbit municipal i ha d’incloure tots els riscos que l’afectin, d’acord amb els diferents plans i amb l’estructura i el contingut mínim que defineix la normativa que els regula, el pla inclou els riscos territorials, incendis forestals, inundacions, nevades, sismes, accidents químics i ventades.

El pla de protecció civil (DUPROCIM) s’ha d’aprovar pel plenari, sotmetre’s a informació pública i posteriorment haurà de ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Un cop homologat, s’hauran de realitzar les actuacions d’implantació, actualització i revisió que implicaran la realització de sessions formatives per al personal tècnic i polític que configuri els diferents grups d’actuació, com el comitè d’emergències o el grup local d’avisos a la població.

Aquest treball incorpora en un únic document que conté informació sobre l’organització municipal, l’anàlisi dels riscos que hi pugui haver, els elements i àrees vulnerables o de més afectació que hi ha al municipi, així com els procediments operatius per risc.

També conté fitxes d’actuació per a cadascun d’ells amb cartografia específica i un directori telefònic, el catàleg de mitjans i recursos que es disposa així com consells d’autoprotecció adreçats a la població.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article