El Baix Llobregat es centra en quatre eixos per encarar la recuperació econòmica i social dels darrers dos anys

Política.

Els alcaldes i les alcaldesses del Baix Llobregat s’han reunit aquest dimecres en la sessió ordinària del Consell d’Alcaldies.
Els alcaldes i les alcaldesses del Baix Llobregat s’han reunit aquest dimecres en la sessió ordinària del Consell d’Alcaldies.

El PAC s’estructura en 4 eixos d’actuació, eix 1. La recuperació social, territori saludable i serveis a les persones. Comarcal feminista, eix 2. Reactivació de les empreses i foment de l’ocupació de qualita, eix 3. Reactivació de les empreses i forment de l’ocupació de qualitat i eix 4. Reforçar i facilitar l’accés als serveis públics.

La sessió, presidida per la presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Martínez s’ha iniciat amb la presentació del Pla d’Actuació Comarcal del Baix Llobregat 2021-2023, resultat d’un ampli procés participatiu, i reformulat amb les aportacions dels municipis que són els que li donen sentit a la feina que es realitza des del Consell Comarcal.

El Pla té com a principals valors prioritzar els drets de les persones, la lleialtat institucional i el diàleg en la presa de decisions, la cooperació amb els municipis, el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i un model de territori sostenible, i la transparència i la voluntat de servei públic.

Seguidament, la presidenta ha informat sobre la proposta de Programa Comarcal de suport per un nou impuls econòmic i social, realitzat gràcies a la suspensió de les regles fiscals i a la possibilitat d’emprar els romanents per part dels ens locals.

Aquest permet que, per primera vegada des del Consell Comarcal es puguin posar a disposició dels municipis aquests recursos per a la reactivació econòmica i social del territori. Aquest projecte comarcal únic amb una dotació d’11 milions d’euros, dona resposta al moment excepcional que estem vivint.

Es divideix en dos programes, un programa feminista, centrat especialment en el col•lectiu de dones en tant que són les que més pateixen les desigualtats i a les que més directament impacta la crisi, per al que es destinarà 1 milió d’euros.

I un programa d’inversions, que contempla, en especial, projectes relacionats amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics.

Que aquests promoguin la modernització tecnològica i l'eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels municipis, un espai públic inclusiu que contribueixi a la qualitat de vida i la salut de les persones, i al que s’adjudicarà 10 milions d’euros.

Des de les diferents alcaldies, s’ha valorat molt positivament aquest programa comarcal, felicitant el Consell Comarcal per haver trobat la fórmula per poder ajudar a la ciutadania en aquests moments de crisi, i valorant la solidaritat entre municipis com a factor essencial en una comarca com és el Baix Llobregat.

El següent punt de l’ordre del dia ha estat la presentació del programa de beques de menjador escolar, el conseller d’Educació, Jordi Gil, ha informat de les beques concedides al curs 2020-2021, i ha presentat la nova eina informàtica que facilitarà, de cara a la nova convocatòria, la gestió de sol•licituds d’ajuts individuals de menjador escolar de manera totalment telemàtica.

Aquesta aplicació permetrà, a través de la implantació d’un sistema de signatura remota, que mitjançant qualsevol dispositiu mòbil, es pugui realitzar una sol•licitud de manera àgil i senzilla.

A continuació, en Jesús Naharro, conseller de Política Territorial, ha informat sobre la problemàtica del subministrament elèctric a la comarca, posant de manifest que des del Consell Comarcal es van iniciar actuacions en aquest sentit al mes de juny de 2020.

A dia d'avui s’ha aconseguit una inversió en la inspecció en baixa tensió, reunions amb la Direcció General d’Energia, un canal de comunicació directe amb la Direcció General d’Energia, i realitzar un seguiment del pla d’inversions.

Per finalitzar, la presidenta, Eva M. Martínez, ha informat sobre el web de llenguatge no sexista, elaborat pel Consell Comarcal, i posat a disposició de tots els ajuntaments i tota la ciutadania de la comarca. Una eina útil i àgil que promou i facilita la utilització del llenguatge igualitari.

A la trobada s’ha posat de manifest la necessitat d’aconseguir la fàbrica de bateries elèctriques com una inversió estratègica per a la comarca, un projecte econòmic fonamental per a la recuperació econòmica del territori, que podria crear més de 4.000 llocs de treball.

Al Baix Llobregat es disposa de tots els elements necessaris, cal treballar des de la unitat, sindicats, patronals, ajuntaments i empreses per poder aconseguir aquest gran projecte.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article