L’Ajuntament d’Olesa nega rotundament que estigui actuant “amb opacitat i manca de transparència" en matèria urbanística

Política.

Especialment, al voltant del procés urbanitzador de l’àrea de Cal Candi tal i com ha manifestat el col•lectiu Moviment veïnal en un comunicat.
Especialment, al voltant del procés urbanitzador de l’àrea de Cal Candi tal i com ha manifestat el col•lectiu Moviment veïnal en un comunicat.

Quant a la urbanització de Cal Candi, sobre la qual Moviment veïnal assegura que “l’administració local manté l’opacitat”, l’Ajuntament vol recordar que s’ha explicat públicament en nombroses ocasions com ha anat el procés de desenvolupament d’aquest sector, tant en notes de premsa com en sessions plenàries o sessions informatives públiques com la que es va fer a través del canal de Youtube de l’Ajuntament el 26 de maig de 2020, abans de l’inici de les obres.

Els tribunals, van donar el 2009 la raó als propietaris de Cal Candi, que van poder registrar les finques resultants del projecte de reparcel•lació i assegurar els drets adquirits, al 2011 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el projecte constructiu.

Amb uns drets adquirits des d’aleshores per part dels propietaris dels terrenys, l’Ajuntament es va veure amb les mans lligades per aturar el projecte, ja que l’única via que podria aturar-lo, expropiar els 116.000 m2 del sector, hagués tingut un cost d’entre 40 i 80 milions d’euros, i representaria la fallida econòmica del municipi. Per aquesta raó, l’opció que va prendre l’Ajuntament va ser la d’intentar millorar el Pla Parcial amb un conveni amb la propietat.

D’una banda, el Ple municipal ha aprovat la modificació urbanística per fer possible la zona verda, i de l’altra, la junta ha treballat amb els tècnics municipals en la definició de les mateixes i d’altres millores en la urbanització de cara a recepcionar-la amb òptimes condicions per al manteniment posterior per part del municipi, i que en cap cas alteren el traçat dels carrers, ni cap paràmetre dels definits a totes les aprovacions successives des de l’any 2002.

Ara bé, la junta de propietaris, en l’exercici dels seus drets, està desenvolupant una promoció privada, i per tant és potestat de la junta fer públiques les actes de les reunions de treball. En cap cas l’Ajuntament les podria fer públiques sense el seu consentiment.

Respecte a les preguntes que formula Moviment veïnal sobre els permisos i estudis per tirar endavant l’obra, l’Ajuntament vol insistir que Cal Candi és una obra privada que ha obtingut totes les llicències i com a tal ha designat una direcció d'obra que assumeix l’obligació de complir amb totes les normatives vigents. Fan referència també als dubtes sobre una “planta de processament de terres” al sector.

En aquest cas, cal aclarir que la utilització d’una planta de tractament d’àrids a la mateixa obra respon a criteris de sostenibilitat i mediambientals, ja que permet reciclar tota la runa trobada a l’obra (formigó, asfalt, ceràmiques, ciment...) i estalvia l’impacte en mobilitat i emissions de centenars de camions entrant i sortint de l’obra.

Quant a l’acusació de manca de transparència amb el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), l’Ajuntament vol remarcar que, des que es va fer l’aprovació inicial a la tardor de 2018, i es van presentar les corresponents al•legacions fruit de l’obligada exposició pública, aquests documents han estat sotmesos a l’escrutini d'una trentena de departaments públics, obtenint l’informe favorable de Medi Ambient de la Generalitat i el vist i plau de la Comissió d’Urbanisme per procedir a la redacció del document complert i tramitar-lo per a l’aprovació provisional.

En el seu comunicat Moviment veïnal també acusa l’Ajuntament de manca de transparència i d’impedir la participació ciutadana. Sobre això, l’Ajuntament vol recordar que tots els documents esmentats, actes i aprovacions, han estat objecte de debat, aprovació al Ple municipal, exposició i comunicació pública a través dels mitjans habituals.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article