Cornellà preveu crear més de 3.000 habitatges socials en els propers deu anys

Societat.

Es farà segons el nou Pla d’Habitatge (2020-2030) aprovat al ple municipal del mes de gener.
Es farà segons el nou Pla d’Habitatge (2020-2030) aprovat al ple municipal del mes de gener.

Té l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge com a dret bàsic de la ciutadania, per tal de potenciar la cohesió social, disminuir els desequilibris territorials i millorar la qualitat de vida dels cornellanencs i cornellanenques.

Del total d’habitatges que es crearan, 2.943 seran de nova construcció, als quals s’han de sumar 100 pisos més de la Borsa de Lloguer Social, més una aportació de 50 habitatges per conveni amb l’Agència Catalana d’Habitatge, i 94 pisos que formen part de l’increment de reserves produïdes al marge del planejament. En total, 3.187 habitatges, el 61% del total del sòl residencial i l’equivalent a un sostre de 259.177 m².

Aquest nou planejament urbanístic s’ha dissenyat i definit d’acord amb les circumstàncies i realitats de creixement territorial de la ciutat, tot tenint en compte els principis de sostenibilitat ambiental i social i amb l’objectiu d’afavorir l’accés a l’habitatge als col•lectius més vulnerables i al jovent.

Tot i que l’Ajuntament no té competències en matèria d’habitatge, impulsarà el Pla a través tant dels seus recursos propis, com a partir de la col•laboració amb les administracions (principalment el Consorci Metropolità de l’Habitatge) i d’acords amb altres promotors públics i privats.

Les diferents actuacions contemplades al planejament urbanístic s’estructuren en cinc àmbits territorials a partir dels cinc eixos verds que ordenen la ciutat segons el projecte Cornellà Natura.

Per àmbits, la major de part dels pisos protegits estaran situats a la zona de Ribera Salines (53%), Pedró-Gavarra (24%), Suris-Fontsanta (11%), Almeda-Famades (12%). Ja s’ha iniciat el procés de construcció dels primers 43 habitatges de lloguer protegit al barri d’Almeda.

Aquests aniran adreçats al jovent, i els construeix la Fundació Privada Salas per l’Accesibilitat, tot i que el sorteig de futurs inquilins i el preu de lloguer estarà gestionat per l’Ajuntament de Cornellà.

Aquest eix de desenvolupament del Pla d’Habitatge Municipal té com a objectiu millorar el mercat immobiliari i reduir els desequilibris entre barris mitjançant la rehabilitació.

En aquest àmbit s’ha començat a treballar en barris més envellits com és el cas del projecte Pla Director Comunitari Sant Ildefons, engegat el 2018, en col•laboració amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge i l’AMB.

A través d’aquest projecte s’ofereixen solucions als veïns per rehabilitar façana i coberta, instal•lar ascensor o dur a terme reformes interiors per aconseguir una millor mobilitat.

A més, el pla contempla actuacions a l’espai públic, reforç del teixit social i cultural i programes per garantir la convivència i la cohesió social al barri. La idea és que aquest model es traslladi posteriorment a la resta de la ciutat.

Un altre dels objectius és incrementar la Borsa de Lloguer Social municipal mitjançant la gestió sobre el patrimoni construït ja existent i a través de convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com amb acords amb promotors privats.

La borsa de lloguer funciona des del 2015, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge que és qui gestiona l’adjudicació a persones en risc d’exclusió social (mesa d’emergència serveis socials).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article