Aprovada la primera modificació de pressupost de l’any 2021 a Molins de Rei

Política.

Un instant del ple telemàtc
Un instant del ple telemàtc

El ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la modificació de pressupost per un import total de 830.321€.

Aquesta xifra es destinarà a les activitats de la vila, a la millora dels serveis i els equipaments, a despeses extraordinàries derivades de la COVID-19 , principalment.

Concretament, a l’àmbit de les activitats es destinaran 106.500€, 185.781€ a millores de serveis; 91.668€ a millores d’equipaments; 198.728,37€ a despeses derivades de l’impacte de la COVID-19; 223.642€ als treballadors municipals, i 24.000€ a altres assumptes.

Durant la sessió plenària, també es va donar compte del Pla d’Actuacions de Control Financer de l’exercici 2021 i del desplegament d’actuacions que es realitzen en aquest pla i de la Liquidació del Pressupost 2020.

Sobre la liquidació del Pressupost 2020, destacar les dades de les grans magnituds econòmiques: romanent líquid de tresoreria, el superàvit de l’any 2020, de 3,6M€, i l’estalvi net de 3,2M€.

En relació amb l’execució de la despesa ordinària, l’àrea on s’ha executat més despesa ordinària és l’Atenció a les Persones amb 5,7M€, també que es van executar 4,9M€ a Sostenibilitat i Territori, 2,9M€ a Economia i Serveis Centrals, 1,2M€ a Desenvolupament Estratègic de la Vila, i 222.796€ a Alcaldia. Pel que fa a l’execució de les inversions, la despesa executada és de 2.767.689€ i el percentatge d’execució se situa en el 64,5%.

L’ordre del dia també va incloure la Modificació de l’Ordenança Fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Julià Canals pel curs 2021-2022 i següents.

Aquest punt va ser aprovat i significa una modificació a la baixa de la taxa del servei i especialment, l’inici d’un canvi pedagògic i organitzatiu a l’Escola amb l’establiment d’un nou pla d’estudis, una nova metodologia d’ensenyament, una oferta educativa estable cada curs i noves ofertes de serveis per a persones adultes, música comunitària, tallers, etc.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article