El Baix Llobregat ja dispossa d’ un espai per desenvolupar projectes europeus

Economia.

Arxiu.
Arxiu.

S' intenta respondre així davant la detecció de la necessitat de donar resposta a escala municipal i supramunicipal en la captació de finançament europeu i/o internacional, i d’articular projectes d’àmplia visió, projectes tractors.

I alhora dissenyar estratègies sectorials motores concertades i consorciades també, amb els agents econòmics i socials de territori i el sector privat, amb aquest objectiu el Consell Comarcal crea l’Oficina de Projectes Europeus.

Un nou servei que té com a objectiu ajudar i promoure, amb les diferents àrees del Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 30 Ajuntaments, la identificació de fonts de finançament europees i/o internacionals, i valorar, millorar i preparar projectes proposats en els diferents marcs d’acord amb les probabilitats de ser finançats.

Des del Consell Comarcal es pren la iniciativa davant la idoneïtat que des de l’entitat es lideri aquest impuls de captació de recursos econòmics, d’acord amb el plantejament estratègic comarcal, l’acció del Consell Econòmic i Social i el Pacte per un Nou Impuls Econòmic i Social.

La creació d’aquesta unitat d’acció directa en forma d’Oficina de Projectes Europeus, contribuirà a maximitzar les oportunitats de captació de finançament europeu de tots els nivells d’aplicació, en tots els programes aplicables o replicables, i en qualsevol àmbit d’actuació d’aquells que en són competència directa, cedida o potencialment rellevant pel Baix Llobregat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article