La Diputació destina més d’1 milió d’euros per a la millora de les escoles públiques als municipis del Baix Llobregat

Societat.

Concretament la corporació destina a la comarca del Baix Llobregat 1.087.343,96 €.
Concretament la corporació destina a la comarca del Baix Llobregat 1.087.343,96 €.

La distribució dels ajuts s’ha calculat amb variables i criteris objectius que atenen tant a una dimensió poblacional com a una dimensió d’equitat, sense oblidar que s’estableix un import mínim de 1.500,00 euros per ens destinatari.

El nou programa permetrà finançar tots els ajuntaments de menys de 300.000 habitants de la província i les entitats municipals que comptin amb almenys un centre educatiu sufragat amb fons públics: escoles públiques d'infantil i primària i escoles municipals, tant de bressol, de música i arts, d’educació especial i de persones adultes.

D’aquesta manera el projecte arriba a un total de 1.414 equipaments públics de la província de Barcelona, i amb un impacte directe estimat en 325.746 alumnes, dels quals 265.279 corresponen a les escoles d’infantil i primària, i 60.467 a alumnes d’escoles municipals.

El pla compta amb dues línies d'actuació i els destinataris poden distribuir lliurement la dotació econòmica atorgada per a la digitalització i sostenibilitat dels equipaments educatius, i per projectes per a la millora dels usos socials dels espais.

En la situació actual, destaca el fet que el parc d’escoles està envellit i els aspectes de manteniment són una de les majors fonts de queixa de les famílies dels municipis pel seu estat de conservació, així com per la poca eficiència de les seves instal•lacions.

Són necessàries inversions en clau de digitalització, eficiència energètica i actualització que permetin un millor ús dels espais, i una millor adaptació a l’activitat principal resolent dèficits històrics en els equipaments, i donar suport a les necessitats actuals de processos d’aprenentatge més complexos, com és el règim de semipresencialitat.

A la vegada cal obrir i connectar els espais educatius a la col•laboració amb l’entorn, i dotar-los de funcionalitat com espai públic, de forma que reverteixin en un millora en la igualtat, la cohesió social i l’aprofitament per part de la ciutadania.

Millorar els equipaments educatius, en tant que espais públics relacionals amb la ciutadania, és una oportunitat per als ajuntaments i ens locals per impulsar polítiques públiques transformadores i vertebradores de canvi ecològic i social.

Com són la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant mesures d’eficiència energètica, o bé el foment d’una ciutadania amb majors capacitats per fer front a la desigualtat a partir de l’atenció als col•lectius més vulnerables.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article