Increment dels residus generats a les llars beguetanes durant el 2020 tot i que n’augmenta el reciclatge

Societat.

Molta gent no va esperar i durant el confinament estricte va buidar la casa de trastos vells generant residus innecessaris.
Molta gent no va esperar i durant el confinament estricte va buidar la casa de trastos vells generant residus innecessaris.

El confinament domiciliari i les diferents restriccions a la mobilitat derivades de la pandèmia de covid-19 van comportar que el 2020 hi hagués a Begues un augment del 6,52% en la generació de residus per habitant i dia.

Tot i això, la ciutadania beguetana va augmentar els nivells de reciclatge, l’augment de residus domiciliaris va en línia en el canvi de tendència registrat arreu aquest passat 2020, quan es produia un notable canvi d’hàbits socials.

El tancament d’establiments i les restriccions en activitats comercials o de restauració van generar una reducció del volum de residus comercials i industrials, mentre que aquests es van traslladar a l’àmbit domèstic.

Tot i aquest increment, però, l’any passat també van augmentar al municipi les recollides de residus en totes les fraccions (contenidors blau, groc, verd i marró), mentre que la recollida del rebuig (contenidor gris) va disminuir un 0,75%, dada que indica que es van seleccionar més els residus generats.

També van pujar significativament la quantitat de residus portats a la Deixalleria Municipal (9,32%), en línia amb aquesta dada, també van augmentar-ne les persones usuàries, tot passant de les 6.883 del 2019 a les 7.493 del 2020 (un 8,86% més).

Pel que fa a la recollida selectiva, la fracció que va tenir un major augment va ser el vidre (39,05%), seguida de la dels envasos (22,66%), dades que mostren les conseqüències de les restriccions per la covid i el fet que les famílies passessin més temps a casa.

Una altra dada que patentitza aquest fet és la quantitat d’oli de cuinar recollit selectivament, el qual ha experimentat un augment del 370,81% tot passant dels 442 litres recollits el 2019 als 2.081 del 2020. Respecte les altres fraccions de la selectiva, l’any passat va augmentar un 11,24% la recollida de paper i cartró, i un 3,36% l’orgànica.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article