Sant Feliu aprova mesures per tal d'incentivar l'activitat econòmica de la ciutat a través d'ajuts que s'atorgaran a diferents col•lectius

Societat.

D'aquesta manera es dona acompliment a part dels acords presos al Pacte de Ciutat per a la reactivació econòmica i social.
D'aquesta manera es dona acompliment a part dels acords presos al Pacte de Ciutat per a la reactivació econòmica i social.

Es van aprovar les bases per a subvencions a empreses que contractin a persones en situació d'atur de Sant Feliu; les subvencions a les persones en situació d'atur que s'estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica a la ciutat; i per últim, les ajudes a les persones titulars d'activitats de Sant Feliu que s'hagin vist afectades per les restriccions derivades de les restriccions dictades per la Generalitat i/o l'administració de l'estat.

Les bases reguladores de les subvencions pel pla de xoc del Pacte de Ciutat van ser aprovades amb els vots favorables de Sant Feliu en Comú Podem, ERC Sant Feliu, PSC Sant Feliu i Veïns per Sant Feliu, i l'abstenció de C's, Tots Som Sant Feliu i el regidor no adscrit.

La sessió plenària va començar amb la moció de la Junta de Portaveus de suport al Manifest del Dia Internacional de les Dones, una proposta unànime que també va tancar el Ple amb el vídeo del Manifest d'enguany sota el lema, "Les Dones Movem el món".

El grup municipal d'ERC va presentar en nom de les JERC de Sant Feliu una proposta aprovada per unanimitat per reclamar mesures de prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent, amb el compromís de l'ajuntament de seguir donant suport i ampliar els serveis relacionats amb l'acompanyament als joves i les seves famílies.

En l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals, es va aprovar per unanimitat l'aprovació una modificació de crèdit de caràcter urgent per finançar diferents actuacions a àrees com comerç, escoles i entitats.

També es van aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte el vot contrari de Veïns per Sant Feliu, les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2021, on entre d'altres, i per acomplir amb els criteris d'estabilitat i transparència.

Es va establir que passaran per ple les tramitacions de procediments de reconeixement extrajudicial de crèdits aplicable a obligacions derivades de despeses indegudament compromeses. Els anomenats expedients REXC.

El Ple va aprovar per unanimitat dins aquesta àrea una altra mesura per tal d'ajudar al comerç, com és la supressió de les taxes d'ocupació de via pública per a serveis de restauració i comerços amb expositors autoritzats al carrer durant el 2021.

Un dels punts més importants de l'àrea va ser l'aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei de manteniment i neteja dels espais verds públics, arbrat, àrees de joc i elements biosaludables a la ciutat, o més popularment, el nou contracte de jardineria.

El nou expedient de contractació serà mitjançant procediment de regulació harmonitzada, per un pressupost de licitació total de 5.681.236,36 euros IVA inclòs i una durada màxima de 4 anys + 1de pròrroga.

La licitació es presenta en tres lots per tal de facilitar l'accés al concurs a les petites i mitjanes empreses la ciutat, per altra banda, es crearà també una Comissió de seguiment de la licitació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article