El ple d’ Esplugues aprova la modificació puntual del PGM al sector del Pla Porta BCN

Societat.

Aquest pla està en entredit per varis col•lectius que l’ assenyalen com a nociu envers l’ espai natural de Collserola.
Aquest pla està en entredit per varis col•lectius que l’ assenyalen com a nociu envers l’ espai natural de Collserola.

Aquest afecta bàsicament al parc empresarial que consisteix en la millora de l'espai públic a la parcel•la que ocuparà el parc empresarial amb oficines, comercial, restauració i hotel.

La Plaça Cívica que hi haurà en aquest espai s'obre al barri, es generen corredors verds, es preveuen nous accessos a la plaça i es baixa la cota de la plaça cívica per tal que quedi al mateix nivell que el carrer Ahrensburg i guanyi en accessibilitat.

Hi han votat a favor el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Ciutadans (Cs), i en contra el Grup Municipal Republicà (GMR) i Esplugues En Comú Podem (EeCP), el Partit Popular (PP) ha excusat l'assistència en aquest ple.

Des del punt de vista de l'interès públic, la modificació és necessària per adaptar el planejament a la realitat del desenvolupament de la ciutat, atès que permet completar la trama urbana del sector nord-est de la ciutat i millora la xarxa d'espais lliures de la població.

I amb la redefinició del nivell i característiques de l'anomenada Plaça Cívica i dels corredors entre aquesta amb la Diagonal i el Parc de Collserola (eix nord – sud), i amb l'Avinguda Jacint Esteve i Fontanet (eix est-oest), sense augment del sostre ni reducció dels sòls previstos per a zones verdes o equipaments, ni la transformació global dels usos previstos.

En l'anterior ple, es va aprovar que el Pla Porta BCN d'Esplugues aportarà 19 milions d'euros en oficines construïdes al nou parc empresarial i en recursos econòmics per a la gestió municipal, tal i com està recollit en el conveni urbanístic subscrit amb Sacresa Terrenos 2, SL, Porta Diagonal, SLU i Caufec, SA.

L'Ajuntament rebrà aquesta quantia econòmica a través de la construcció de 6.500 m2 d'oficines construïdes i lliurades claus en mà, que tenen un valor en el conveni de 14.324.000 € que se sumaran com a patrimoni municipal; i 4.672.000 € que s'ingressaran a les arques municipals durant els anys 2021 i 2022.

Els recursos ordinaris que, en un futur, rebrà l'Ajuntament pel lloguer de les oficines permetrà al govern municipal realitzar les polítiques municipals que es consideri.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups pel que fa al conveni urbanístic, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha manifestat que aquesta modificació "persegueix millorar les condicions, l'ús i l'accessibilitat als espais públics del pla Porta BCN".

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, ha dit que "votarem que no en coherència amb el que sempre hem votat quan es parla d'aquest tema".

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, ha fet referència a que el seu grup "sempre hem dit que hi havia coses a millorar en aquest projecte i aquesta n'és una. Votarem a favor".

El portaveu d'Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha explicat que "el nostre grup sempre ha sigut contrari a aquesta obra pel seu impacte visual (...) com pel seu impacte ecològic".

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article