Acció especial per part de l’ AMB a l’ Hospitalet per potenciar el reciclatge en el sector de l’ hostaleria i l’ oci

Societat.

És un dels municipis metropolitans que necessita augmentar el seu índex de recollida de residus.
És un dels municipis metropolitans que necessita augmentar el seu índex de recollida de residus.

Segons dades del 2019, que durant el 2020 han seguit amb la mateixa tendència, amb un 24,4 %, el municipi ha de millorar la recollida per poder complir amb mandat de la Unió Europea, que insta tots els seus estats membres a arribar al 55 % de reciclatge el 2025.

Pel que fa a la generació de residus de la fracció resta, aquesta suposa 301 kg/habitant/any, davant dels 296 kg/habitant/any que, de mitjana, es generen a la metròpolis.

Dins de la categoria de productors de residus comercials, un dels àmbits que més residus genera en el conjunt de la societat metropolitana és el sector horeca (hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering), amb un 50 %.

Gràcies a l’experiència d’accions especials dutes a terme en el passat, com l’enviament d’informadors als supermercats i a peu de contenidor per avaluar i corregir els hàbits de reciclatge, l’AMB ha comprovat que les campanyes de conscienciació i de suport als recicladors són una eina molt eficaç per complementar el canvi profund de sistema de recollida.

Per aquest motiu, L’AMB ha posat en marxa una campanya especial amb l’objectiu d’informar els propietaris dels establiments de l’obligatorietat de la recollida selectiva i ajudar-los en la seva tasca.

El treball de camp que es durà a terme per la campanya també permetrà identificar els que encara no fan la separació dels residus i fer una diagnosi, mitjançant un qüestionari específic, sobre l’estat de la recollida selectiva de residus.

La campanya posada en marxa per l’AMB servirà, també, per avaluar l’estat de salut del sector horeca, un dels més afectats per la crisi sanitària i econòmica provocada per la covid-19.

Les dades recollides pels informadors seran introduïdes en una aplicació web dissenyada específicament per a aquesta campanya, que permetrà, una vegada realitzades totes les entrevistes, disposar d’uns indicadors acurats de la situació actual de la recollida selectiva en el sector.

La següent tasca dels informadors consistirà a entregar als establiments material informatiu especialment dissenyat per a la campanya, en forma de cartells, opuscles i adhesius identificadors per als bujols de cada fracció de residus.

A partir de les entrevistes que facin els informadors, cada establiment es catalogarà com a separador o no separador. Per ajudar els negocis a adaptar les seves dinàmiques i canviar els seus hàbits de reciclatge, es preveuen fins a 3 visites a cada establiment, en què s’actualitzarà, en cadascuna, la informació sobre els seus índexs de recollida i el seu grau de separació.

D’aquesta manera, l’AMB detectarà en cada cas els punts de millora i podrà donar consells per seguir avançant en el canvi de model. Aquesta acció suposarà, a escala metropolitana, una inversió de 750.000 €, aportats íntegrament pels sistemes col•lectius de responsabilitat ampliada del productor Ecoembes i Ecovidrio.

Una vegada reunides totes les dades a partir del treball de camp, l’AMB disposarà dels resultats ja processats. S’elaborarà un informe de dades per a cadascun dels 36 municipis metropolitans, un per a cada districte de la ciutat de Barcelona, i un de general per a tot el territori metropolità.

El PREMET25, el gran “pla de plans” de l’AMB per organitzar el futur de la recollida i gestió dels residus al territori metropolità, estableix una sèrie de mesures per elevar els índexs de recollida dels municipis menys recicladors i millorar encara més el dels municipis capdavanters.

Així, El PREMET25 conclou que els models vigents fins ara, de recollida en contenidors oberts al carrer, han arribat al límit de la seva efectivitat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article