Reactivada la Taula Local Pel Dret a l'Habitatge de Castelldefels i avança en la construcció de més habitatge de lloguer

Societat.

Més necessària que mai la reactivació d'aquest espai de deliberació en relació a les polítiques municipals d'habitatge.
Més necessària que mai la reactivació d'aquest espai de deliberació en relació a les polítiques municipals d'habitatge.

El govern municipal ha volgut recuperar aquest espai com a lloc d'informació i deliberació en relació en polítiques municipals d'habitatge on estiguin presents tots els sectors implicats: sindicats de llogateres, PAH, agents immobiliaris, administradors de finques i els serveis municipals.

El republicà, Jordi Vendrell, regidor d'habitatge, ha assenyalat que l'objectiu municipal, és "evitar l'exclusió social residencial que, fruit de la darrera crisi del 2008 i agreujada fortament per la pandèmia, ha derivat a moltes més famílies a una situació d'emergència d'habitatge".

Vendrell, a més, ha destacat la voluntat de prioritzar noves formes de tinença, posant el valor d'ús per sobre del d'inversió. "Es per aquest motiu que treballem per crear un Parc d'Habitatge Públic de Lloguer Social i vam sol•licitar la pròrroga per cinc anys de la declaració de Castelldefels com àrea amb mercat d'habitatge tens", ha indicat el regidor d'Habitatge.

Per altre banda, l'alcaldessa ha indicat que "tal com ho van definir els nostres veïns en l'elaboració de l'actual Acord de Ciutat, és imprescindible garantir habitatge de qualitat i assequible per a joves, famílies monoparentals, gent gran i famílies que volen desenvolupar el seu projecte de vida a Castelldefels".

Per a l'alcaldessa, "la nostra política ha de tenir mirada metropolitana, perquè compartim la manca d'habitatge de qualitat i assequible. Això ens obliga a actuar en sintonia per garantir que ningú quedi enrere".

Una de les prioritats del govern municipal de Castelldefels -que encara ha cobrat més sentit amb la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid-19- ha estat la continuació de les polítiques de suport d'accés a l'habitatge.

El treball realitzat en els darrers mesos per avançar en aquest objectiu començarà a donar els primers fruits la pròxima setmana amb l'endegament de dues accions amb un denominador comú: la construcció d'habitatge social de lloguer a la ciutat.

Totes dues iniciatives sorgeixen dels terrenys ubicats al carrer Pietat i sumarien al voltant de 140 habitatges al Parc d'Habitatge Públic de Lloguer Social.

Es tracta de dos terrenys (identificats com a H1 i H2), que sumen 11.210 metres quadrats de sostre edificable. La finca H1, ubicada a la zona nord-oest d'aquest carrer, és propietat de l'Ajuntament, que la cedirà a l'IMPSOL mitjançant un conveni que està previst que s'aprovi al ple municipal de maig.

En aquests terrenys es preveu iniciar la construcció, al mes de gener de 2022, de 72 habitatges protegits en regim de lloguer de protecció oficial.

La segona finca -anomenada H2 i situada a la zona sud-est del carrer Pietat, té 5.930 m2 de sostre edificable. En aquest cas, la parcel•la és propietat en un 48,141% de l'Ajuntament i un 51,859% d'una empresa mercantil privada. En el pròxim ple municipal, a celebrar el 29 d'abril, està previst que s'aprovi l'adquisició directa de la part privada de la finca.

D'aquesta manera, la totalitat del terreny seria de titularitat municipal, la qual cosa suposaria la municipalització del sòl edificable d'aquesta finca que equivaldria a una setantena d'habitatges de lloguer de protecció oficial.

En aquest marc, l'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa un nou servei d'acompanyament a persones en procés de desnonament que tractarà de forma personalitzada les persones en procés de desnonament, incorporant al seu equip personal especialitzat a nivell jurídic coordinat amb els serveis socials municipals.

Aquest servei, que estarà integrat a l'Oficina Local d'Habitatge, té com a objectiu la mediació entre les parts per evitar la exclusió social residencial de les famílies vulnerables que es trobin davant d'un llançament judicial i cercar alternatives d'habitatge d'emergència habitacional.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article