El Departament de Territori assumeix les obres de rehabilitació de la Torre del Bisbe datada del sXII situada al Parc Natural de Collserola dins del terme de Sant Feliu

Cultura.

L'edifici ha patit nombroses transformacions al llarg dels segles fins arribar a l'estat lamentable en què es troba a l'actualitat.
L'edifici ha patit nombroses transformacions al llarg dels segles fins arribar a l'estat lamentable en què es troba a l'actualitat.

El Departament de Territori assumeix les obres de rehabilitació de la Torre del Bisbe datada del La intervenció es produirà després que l'Ajuntament de Sant Feliu enviés un informe sobre l'estat de conservació de la construcció, i instés la Generalitat a realitzar l'abans possible les obres d'adequació com a propietari de l'immoble i responsable de la seva conservació.

Els treballs s'inicien una vegada l'Ajuntament ha atorgat la preceptiva llicència d'obres, previ informe favorable del Consorci Natural de la Serra de Collserola.

Entre d'altres actuacions, es realitzaran millores d'estanqueïtat de l'edifici amb la substitució completa de la coberta i de les biguetes que no siguin originals, tot garantint que l'estructura es mantingui en bon estat.

En l'interior es treballarà la integritat estructural dels sostres amb apuntalaments generals, i es repararan esquerdes, forjats i paraments col•lapsats.

També s'instal•larà una porta nova per tal d'evitar l'intrusisme, es farà un tractament dels diferents elements de fusta, i es portarà a terme una neteja i esbrossada de la vegetació exterior.

La Torre del Bisbe està declarada Bé Cultural d'Interès Local, i està inclosa en el Catàleg del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu de Llobregat amb la categoria de masia.

Els seus orígens es remunten cap al segle XII on probablement l'edificació es va aixecar sobre una antiga torre de defensa, i es té constància que cap al segle XII va pertànyer al Bisbe de Barcelona Berenguer de Palou.

Mentre es fa aquesta rehabilitació, l'Ajuntament vol consensuar amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consorci els usos futurs d'aquesta finca, dins dels previstos en el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article