El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB Antoni Poveda celebra els ajuts que el Govern central ha aprovat i destinat al món local

Societat.

Poveda a un acte recent.
Poveda a un acte recent.

Segons el nou senador del PSC alhora que alcalde de Sant Joan Despí aquests són, “per pal•liar la crisi econòmica i la reducció d’ingressos soferta pels serveis de transport públic de les entitats locals l’any 2020 a causa de la pandèmia de la covid-19.”

A més d’altres aportacions fetes anteriorment pel Govern central a través de la Generalitat de Catalunya i l’ATM, el Govern central ha aprovat ara una subvenció de 433,9 milions d'euros per a un total de 273 entitats locals amb transport públic, entre les quals es troba l’AMB.

Concretament, d’aquests 434 milions d’euros, 97,5 corresponen a Catalunya. I d’aquests, 81,6 corresponen a l’AMB. El càlcul de la subvenció del 2020 s’ha realitzat sobre la base dels ingressos de l’any 2019.

“Celebrem l’atorgament d’aquesta subvenció per part de l’Estat. Amb aquests diners podrem veure compensades part de les pèrdues d’ingressos que hem tingut a l’AMB provocades per la pandèmia. És una aportació important per fer front a tota la recuperació del transport públic a la metròpolis de Barcelona. A banda, continuarem treballant per implementar els recursos necessaris”, exposa Poveda.

L’AMB recorda que l’organisme metropolità va ser l’encarregat de preparar la sol•licitud per optar a aquesta convocatòria del Govern central, destinada a cobrir l’impacte econòmic generat per la covid-19.

La sol•licitud incloïa els serveis dels quals l’AMB és titular (gestionats per operadors privats i per TMB) i que reunien els requisits de la convocatòria.

Per això mateix, per a l’administració metropolitana, l’atorgament d’aquests 81,6 milions d’euros és un reconeixement i el resultat de l’esforç dut a terme en aquest àmbit per l’AMB.

Conjuntament amb els fons autonòmics, aquestes subvencions permetran pal•liar de manera significativa els impactes i la crisi generats pel coronavirus al transport públic l’any 2020.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article