Inscripció del Museu Can Tinturé d’ Esplugues al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya

Cultura.

L’ espai tindrà el reconeixement que es mereix.
L’ espai tindrà el reconeixement que es mereix.

El Museu Can Tinturé s'inscriu en el Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, una vegada des dels serveis municipals s'han impulsat les actuacions necessàries per a la seva inscripció, donant compliment a les determinacions de la Llei de museus.

L'Ajuntament va impulsar la creació d'un espai museístic a l'edifici municipal de Can Tinturé per fer accessible al públic la Col•lecció de Rajola de mostra Salvador Miquel.

Aquest espai es va obrir al públic el 7 de maig de 2003 i s'ha consolidat com a referència cultural i veritable museu del municipi, de llarga tradició ceramista.

Per fer efectiva la inscripció en aquest registre, el ple ha aprovat per unanimitat la creació del Museu Can Tinturé; ha adscrit al Museu la gestió de Col•lecció Salvador Miquel que ja consta degudament registrada i inventariada, i d'altres col•leccions de béns mobles recollits a l'expedient; ha aprovat l'organigrama de funcionament i ha nomenat la direcció del museu.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article