La Cambra conclou que el Baix Llobregat va reduir un 8,1% el seu teixit empresarial l’any 2020 en comparació amb l’any anterior

Economia.

En concret passant de 22.382 a 20.571 empreses, unes 1.811 menys.
En concret passant de 22.382 a 20.571 empreses, unes 1.811 menys.

Aquesta reducció va ser lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, on la xifra d’empreses es va contraure un 7,9%, traduint-se en 20.480 empreses menys.

Les afiliacions a la Seguretat Social segons la residència padronal van disminuir un 2,1% interanual, el que significa que la comarca va tancar el 2020 amb 7.620 afiliats menys. Una reducció que va afectar en la mateixa mesura homes i dones, si bé ha castigat més els afiliats menors de 30 anys (-7,8%).

Així i tot, el Baix Llobregat va experimentar una de les reduccions majors en termes d’afiliacions, atès que al conjunt de Catalunya es van reduir un 1,9% interanual. L’atur registrat va augmentar un 27,3% respecte al 2019 i es va situar en 49.522 persones aturades.

No obstant això, l’increment d’aturats es va produir de forma generalitzada arreu de Catalunya on la mitjana de la variació va ser d’un +28,2%. En aquest context, el Baix Llobregat va ser la quarta comarca de la demarcació de Barcelona on més va augmentar l’atur registrat.

Aquestes són les principals conclusions a nivell comarcal que destaquen les Cambres del Baix Llobregat i de l’Hospitalet de la Memòria econòmica de Catalunya 2020 elaborada pel Consell de Cambres de Catalunya i presentada el passat divendres a La Llotja de Mar de Barcelona.

La Memòria inclou aquest any el monogràfic Impacte de la Covid-19 sobre l’economia, l’empresa i la societat amb nou articles d’experts que, d’una banda, aporten la seva visió de com ha afectat la pandèmia a àmbits socials com el sanitari, el benestar o la forma de treballar, i, d’altra banda, ajuden a aprofundir en àmbits temàtics clau com són les empreses, el turisme o la revolució tecnològica.

Una característica d’aquesta crisi pandèmica és que ha tingut un impacte molt desigual. En aquesta ocasió l’impacte en l’augment de les desigualtats està sent més important.

Els efectes s'han concentrat particularment en l'hostaleria, l'oci, el comerç i el transport, en les àrees geogràfiques amb més turisme estranger, en aquelles empreses de menor grandària i sobre els col•lectius de treballadors joves, dones i amb contractes temporals i rendes baixes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article