El Consell de Salut del Baix Llobregat demana millores en l’àmbit de l’atenció primària

Salut.

Arxiu.
Arxiu.

El dimarts 13 de juliol ha tingut lloc una nova sessió del Consell de Salut del Baix Llobregat, un òrgan de governança que constitueix un espai de trobada d’ajuntaments, agents socials i econòmics i entitats de la comarca, amb l’objectiu de col•laborar, cooperar i millorar els serveis de salut del territori.

La presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Martínez Morales, va donar la benvinguda a la sessió fent valdre aquest marc de governança que permet treballar per trobar les millors solucions pel Baix Llobregat, sobretot davant el complicat context en què ens trobem.

A continuació, la consellera de Salut, Gina Pol Borràs va agrair la participació en la sessió a totes les persones assistents en una setmana tan dura pel que fa a dades epidemiològiques, i va donar la paraula a la directora del Sector Sanitari Baix Llobregat Nord, Àmbit Metropolità Sud, Regió Sanitària Barcelona, Blanca Muntané, que va fer seguiment de la situació sanitària i la vacunació actual.

En la seva intervenció va destacar que en els darrers quinze dies hi ha hagut un increment molt important de casos, i que risc de rebrot a la comarca i al conjunt de Catalunya és molt elevat.

Així mateix, va ressaltar que tenim una cobertura de vacunació molt bona i el grup de població més vulnerable ja està totalment vacunat.

A continuació, des de l’Àrea de Gestió d’Acció Social del Consell Comarcal, es van presentar els resultats del qüestionari sobre la situació actual dels recursos sanitaris d’atenció primària del Baix Llobregat, que ha estat respost pels ajuntaments de la comarca, i que té com a objectiu obtenir una fotografia de la realitat del territori i identificar l’impacte de la covid-19 als nostres serveis. Aquest recull de dades permetrà tenir una visió global de quina és la situació actual per a dissenyar les estratègies adequades.

De les respostes obtingudes, pel que fa a les necessitats no cobertes o millores en l’àmbit de l’atenció primària a reclamar pels diferents municipis, destaquen en relació amb les infraestructures, un 42,85% dels municipis reclamen millores en l’adequació dels espais; la necessitat d’un nou CAP, i la necessitat d’un CUAP per part d’algun municipi més gran.

Pel que fa a necessitats no cobertes de serveis, el 61,90% dels municipis reclamen millores respecte de la manca de serveis de Salut Mental, Pediatria i Salut comunitària; de la distància del CUAP dels municipis; la necessitat d’atendre urgències els cap de setmana; i la d’obrir consultoris als barris.

Respecte del personal, un 52,38% dels municipis demanen millores pel que fa a la manca de personal professional, així com la necessitat de formació especialitzada d’aquest.

Quant a la gestió, un 61,90% dels municipis reclamen millores respecte a l’ampliació dels horaris d’atenció a la ciutadania; millores en l’atenció telefònica i online; i recuperar de l’atenció presencial com a preferencial.

Seguidament la doctora Montserrat Gil Girbau, del Grup PRISMA, va presentar el projecte de Suport tècnic pel disseny d’un Pla d’acció per millorar la qualitat dels serveis i la Salut Mental al Consell Comarcal del Baix Llobregat, un treball realitzat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona que es va iniciar el 2018.

El projecte té com a objectiu principal elaborar un pla d’acció amb mesures concretes per millorar la qualitat dels serveis i la Salut Mental de la comarca en un futur breu, i com a objectius específics: concretar les línies estratègiques prioritàries d’actuació per la millora de la Salut Mental a la comarca; Definir una acció concreta per a l’abordatge de cadascuna de les línies estratègiques-

Alhora elaborar un manual d’implementació per cadascuna de les accions de millora de la Salut Mental de les línies estratègiques consensuades; Dissenyar un Pla d’acció en l’àmbit de la Salut Mental adaptat a les necessitats de la comarca.

Per finalitzar la sessió la consellera de Salut, va presentar el text base per a la millora urgent de l’atenció sanitària als municipis del Baix Llobregat, document que es treballarà per elevar-lo al Ple del Consell Comarcal.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article