La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Martorell l’estudi d’Estratègies de regeneració de la Vila en el marc de la Planificació Urbana Integral

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

El document ha de servir com a base de treball per a consensuar una proposta de regeneració urbana integral del barri de La Vila i a la vegada estableixi premisses per l’elaboració de l’Agenda Urbana del municipi.

L’objectiu principal del treball és crear un pla estratègic sintètic pel barri de la Vila, que permeti potenciar oportunitats i afrontar nous reptes, apostant per un mètode que possibiliti l’assoliment del benestar de les persones amb el compromís de transformació per a un desenvolupament urbà sostenible.

Per assolir-ho, en una primera fase s’identifiquen les principals tendències a escala urbana sobre les temàtiques d’Agendes urbanes (europea, nacional i regional), per posteriorment realitzar una radiografia urbana elaborant una anàlisi acurada de la situació actual de La Vila, tot integrant, relacionant i interpretant el conjunt de dades, fets i informacions del municipi des d’una mirada àmplia i global.

El document fa una anàlisi de l’estat dels plans i projectes vigents, impactes i projectes pendents, a la llum dels sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya, alhora que formula qüestions de debat que posen de relleu els problemes actuals de la Vila per donar solucions lògiques i reals, i assajar així noves maneres de fer urbanisme: transversal, flexible i de gestió integral.

Finalment el document proposa un seguit d’actuacions estratègiques emmarcades en una visió i missió globals del municipi que, estructurades a partir dels eixos de l’Agenda Urbana, han d’impulsar la revitalització de La Vila per posicionar-la com una àrea de nova centralitat, reforçant els seus valors patrimonials i la seva singular morfologia urbana com a lloc per a viure-hi i per treballar, dins d’un Martorell que exerceixi la capitalitat del Baix Llobregat Nord i amb un paper destacat dins de la regió metropolitana de Barcelona.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article