El Ple ordinari de juliol ha aprovat per unanimitat el Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Política.

Des dels diferents grups polítics s’ha valorat molt positivament aquesta eina que afavoreix la transparència, així com el procés portat a terme per a la seva elaboració.
Des dels diferents grups polítics s’ha valorat molt positivament aquesta eina que afavoreix la transparència, així com el procés portat a terme per a la seva elaboració.

El document, ha estat treballat per tots els grups polítics comarcals que tenen representació al Ple de la corporació, i que és resultat també d’un procés participatiu dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal.

La presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Martínez Morales, defineix aquest codi com “un pas més en la participació de l’entitat”, ja que el redactat és el “resultat d’un espai de diàleg, de càrrecs electes i personal del Consell Comarcal, i recull les aportacions realitzades en un document que ens afecta a totes les persones que formem part de l’entitat”.

El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, recull els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació i per a tot el personal; amb la finalitat de garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania i els municipis la comarca, i oferir mecanismes eficaços, democràtics i transparents en la gestió dels recursos públics comarcals.

Així mateix, el Codi Ètic serà d’aplicació a tots i cadascun dels membres de l’entitat, a tot el personal, inclosos càrrecs eventuals o de confiança, i al personal directiu, així com a tots els ens dependents, com són el Consorci de Turisme del Baix Llobregat o el Consorci de la Colònia Güell.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article