Aprovada l’ampliació del pressupost municipal de Molins de Rei per un valor de 1.082.799€

Política.

El consistori ha aprovat la tercera aplicació del romanent líquid de tresoreria.
El consistori ha aprovat la tercera aplicació del romanent líquid de tresoreria.

De forma unànime, els membres del Ple també van aprovar al Reglament regulador del teletreball a l’Ajuntament, que possibilitarà la millora de la flexibilitat laboral i la conciliació de la vida personal i familiar dels treballadors i treballadores municipals.

Aquesta modificació pressupostària amplia el pressupost municipal de 2021 en 1.082.799€ i prioritza 5 eixos: l’entorn urbà i entorn natural (343.004,57€), els serveis i equipaments municipals (462.729,66€), els serveis socials i l’habitatge (196.644,03€), la reactivació econòmica (55.421,19€) i les activitats (25.000€).

Destaca la inversió al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, que suma un total de 539.142€ al afegir 217.142€ a la previsió inicial de 322.000€, per dur a terme accions no previstes fins ara com la instal•lació de plaques solars fotovoltaiques per garantir l’autoconsum energètic d’alguns equipaments municipals.

D’altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat el Reglament regulador de teletreball del personal de l’Ajuntament de Molins de Rei, per tal que els treballadors i treballadores de l’organització municipal puguin fer efectiu el dret a prestar els seus serveis en la modalitat no presencial.

Es tracta d’un acord fruit d’un consens unànime amb els sindicats, a través del qual els treballadors podran teletreballar fins a dos dies a la setmana. És a dir, un 40% de la jornada laboral setmanal, sempre que el seu lloc de treball ho permeti.

També s’han aprovat de manera unànime les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts complementaris de menjador escolar de l’Ajuntament –amb la voluntat d’ampliar els barems per tal que més famílies puguin accedir a aquests ajuts-.

I alhora, també, i amb tots els vots a favor, les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització, una iniciativa adreçada per organitzacions no governamentals, entitats i associacions sense afany de lucre de la vila de Molins de Rei.

Paral•lelament, el consistori ha donat llum verd el restabliment de l’equilibri patrimonial de la Societat Municipal Molins Energia, amb una ampliació de capital de 545.923€ per compensar les pèrdues.

Durant la mateixa sessió plenària, s’ha aprovat per unanimitat la proposta de designació del nom d'una plaça del barri del Canal, que portarà el nom de plaça de Vicenç Fernández Jiménez. L’Associació de Veïns del barri del Canal van sol•licitar aquesta designació a l’Ajuntament per homenatjar l’històric president de l’Associació de Veïns, Vicenç Fernández, que va morir l’any passat a causa de la COVID-19.

En un altre dels punts de l’ordre del dia, el Ple també ha donat per bo l’informe definitiu dels estats de comptes anuals, annexos i justificants de l’exercici 2020. Pel que fa a les mocions, el Ple ha aprovat la moció per la gestió pública del servei d’abastament municipal d’aigua, presentada per la CUP, excepte el punt 4 que es va rebutjar.

També es van aprovar per unanimitat la moció per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic, presentada també pel grup municipal de la CUP, i la moció en defensa de l’equilibri territorial al delta del Llobregat i de rebuig a la proposta d’ampliar la tercera pista de l’aeroport, presentada per Molins en Comú i Molins Camina Podem.

Per concloure, el Ple va viure dues renúncies: la del regidor Josep Raventós Fornós, del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Cup-Amunt), i la de la regidora Núria Garriga, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article