El departament d’Empresa i Ocupació de Gavà renova la certificació del seu sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Societat., Economia.

Ha aconseguint una puntuació de 96,25 sobre 100 al primer semestre de 2021.
Ha aconseguint una puntuació de 96,25 sobre 100 al primer semestre de 2021.

Aquesta certificació rau en l’establiment d’una política i objectius de qualitat, així com la bona organització, procediments, processos, recursos i mitjans que disposa aquest departament.

El sistema de qualitat s’evidencia madur i amb un alt grau d’eficàcia. A més a més, es denota la implicació de la direcció i del seu personal en la consecució d’objectius, en un ambient de treball òptim i amb un bon domini de les eines, focalitzant en tot moment en la satisfacció de la ciutadania.

De fet, en paraules del primer tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àmbit d’Estratègia Econòmica i Promoció de la ciutat, Jordi Tort, «el departament d’Empresa i Ocupació va ser clau a l’hora d’oferir recursos, formació, informació i assessorament a les persones emprenedores, empresàries i en situació d’atur durant la pandèmia.

Mostra d’això fou la creació de la plataforma Gavà Impulsa, que naixia arran la COVID i que centralitzava totes aquestes accions. Actualment, segueix oferint suport en aquest sentit, però evolucionant cap a la reactivació econòmica de la ciutat».

La norma UNE-EN ISO 9001:2015 regula el funcionament del departament. Determina els requisits necessaris que ha de tenir un sistema de gestió de la qualitat que s'implanta a una organització concreta.

A més, disposa de la certificació ISO des de l’any 2003 i acaba d’obtenir una avaluació excel•lent respecte a la satisfacció de les i els seus usuaris.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article