El projecte científic europeu AIM-COST per l’estandarització del mostreig de mosquits invasors compta amb la col•laboració del Baix Llobregat

Salut.

Trampa per mosquits adults, amb esquer de diòxid de carboni.Trampa per mosquits adults, amb esquer de diòxid de carboni.
Trampa per mosquits adults, amb esquer de diòxid de carboni.Trampa per mosquits adults, amb esquer de diòxid de carboni.

El Consell Comarcal, a través del Servei de Control de Mosquits, i juntament amb més de 60 participants d’una vintena de països, participa en l’experiment AIMC-Survey, que consisteix en la disposició i gestió -de manera altament protocolitzada- de dos tipus de paranys: les trampes d’oviposició (per la captura d’ous de mosquit) i les d’adults.

En aquest marc, el Consell Comarcal contribueix amb la col•locació, gestió i recollida setmanal de dades, de 15 trampes d’oviposició situades en 3 grups de 5, respectivament en els municipis de Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat i Molins de Rei.

Addicionalment, també es gestiona una trampa de captura de mosquits proveïda d’alliberament automàtic de diòxid de carboni (com a esquer pels mosquits), en el municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Els resultats permetran d’obtenir més dades locals que confirmin la dinàmica de l’espècie en punts concrets d’aquests municipis, però principalment, i en usar una metodologia trans-fronterera, permetran d’establir comparacions entre països i arribar a una millor cooperació i intercanvi internacional.

Dins de la seva llarga trajectòria de recerca, el Servei de Control de Mosquits participa de la majoria de les iniciatives científiques i tècniques europees que es proposen sobre mosquits.

Una de les més recents és la seva participació en el projecte AIM (Aedes Invasive Mosquitoes), promogut i finançat en el marc del programa COST de la Unió Europea (www.aedescost.eu).

El grup AIM-Cost treballa en una xarxa europea d’institucions perquè conjuntament s’estableixin eines i metodologies per la vigilància de la dispersió de les espècies invasores d’Aedes (i molt especialment del mosquit tigre Aedes albopictus), així com la gestió del seu control i del risc sanitari implícit, allà on ja estan establertes. Una de les línies de treball d’aquest grup aborda l’estandarització dels mètodes de mostreig.

Considerant la multiplicitat existent de tècniques i d’eines de captura per aquesta espècie, moltes de les quals són autoconstruïdes, es vol arribar a un consens per tal d’uniformitzar-les al màxim, per tal d’aconseguir major coherència de les dades preses per diferents equips de treball a escala nacional o local.

El control integrat dels mosquits consisteix en la combinació de tots els mètodes de gestió de la plaga, prioritzant la sostenibilitat, l’eficàcia i el respecte al medi i les persones.

En la mesura que es basa en la informació, es recolza en l’experimentació científica i en l’adaptació tècnica de solucions de control i verificació sota cada circumstància local.

Això és especialment vàlid pels mosquits invasors recentment arribats a Europa, de biologia menys coneguda en el nostre àmbit geogràfic.

Per això mateix, els mètodes d’estudi, mostreig i control no es troben estandaritzats al continent, de manera que les comparacions i el treball en grup són més difícils.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article