En marxa el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i de Bon Govern de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Política.

Arxiu.
Arxiu. | Façana del consistori climentó.

El document estableix els principis ètics al voltant dels quals ha de girar el govern del municipi i com han d’actuar de les persones que en són responsables.

La integritat i l’exemplaritat, la igualtat en el tracte o el respecte pels drets fonamentals i les llibertats públiques són alguns dels principis ètics inclosos en el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i de Bon Govern de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat que ha estat aprovat de manera inicial pel consistori al ple municipal.

Aquest document està orientat a marcar els principis de conducta en el govern local i a què aquests siguin coneguts pel conjunt de la ciutadania.

El codi inclou d’aquesta manera les normes de conducta que s’exigeixen als alts càrrecs municipals i els compromisos que han d’assumir com poden ser abstenir-se de participar en qüestions sobre les quals tinguin un interès personal o no acceptar regals o donacions fora dels que puguin ser lliurats per cortesia.

De la mateixa manera el text estableix la creació d’un Comitè assessor d’ètica i bon govern destinat a garantir el seu compliment i que estarà format per representants públics, tècnics municipals o un agent de la Policia Local, entre altres.

En cas d’incompliment del codi s’aplicarà el règim sancionador establert en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article