Cornellà El Prat l’ Hospitalet Sant Boi i Viladecans entre els 13 municipis que participen al projecte "Barris i Comunitats: motors de transformació social"

Societat.

El projecte preveu una mobilització de recursos específica i intensiva de caràcter econòmic, reforç dels equips professionals i acompanyament tècnic.
El projecte preveu una mobilització de recursos específica i intensiva de caràcter econòmic, reforç dels equips professionals i acompanyament tècnic.

La diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, alhora que alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha presentat a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, la primera edició del Projecte Transformador “Barris i comunitats: motors de transformació social”, que s’emmarca en l’aposta per una convivència inclusiva i per fer front a la segregació social i urbana.

Parteix del fet que algunes ciutats o àrees concentren des de fa anys i de forma persistent situacions extremes de vulnerabilitat social, econòmica, residencial i urbana. Unes àrees que han viscut canvis sociodemogràfics profunds sobre els quals cal continuar posant el focus.

Des de fa dècades aquests barris han estat objecte de Plans i programes d’actuació que tot i partir d’una voluntat integral han incidit sobretot en la dimensió més física (des del punt de vista arquitectònic i urbanístic) amb importants i necessàries millores dels espais públics, la creació d’equipaments i rehabilitació d’edificis.

Actuacions absolutament necessàries i en certa manera exitoses en la mesura que han ajudat a contenir processos de vulneració però que encara no han aconseguit, per si soles, equilibrar el territori, trencar amb les situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de la pobresa.

En aquest context, ha explicat la diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, «el Programa que presentem és una aposta municipalista davant la necessitat d’impulsar projectes amb vocació integral i que posin l’accent en dos elements nuclears: les polítiques socials en el centre de l’acció, i entendre la comunitat i el veïnat com a motor de canvi, ja que són les persones que viuen als barris els veritables actors i protagonistes de la seva transformació».

“Barris i comunitats: motors de transformació social” posa a disposició dels ajuntaments majors de 65.000 habitants amb un Índex de Vulnerabilitat Social (IVSO) inferior a 100 un suport econòmic per impulsar els projectes en aquells barris d’alta vulnerabilitat i complexitat.

Aquest índex de vulnerabilitat, -un indicador sintètic elaborat per la Diputació de Barcelona-, inclou aspectes com la taxa d’atur, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, la població gran que viu sola, la població migrada i la taxa d’escolarització als 17 anys.

A partir del treball de diagnosi inicial, un dels elements que es van identificar com a necessaris va ser disposar de professionals especialitzats i dedicats específicament als projectes de barris. És per aquesta raó que el fons preveu, d’una banda, el suport a actuacions i a la contractació de professionals i, d’una altra, suport a la formació i intercanvi de coneixements.

Segons ha remarcat la diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret, «Aquest és un programa que fa una inversió en les persones i en les comunitats. Per tant, no són recursos que es dediquen a la millora física dels barris però sí a generar processos organitzatius i d’empoderament que afavoreixen en la millora de la convivència, la igualtat d’oportunitats i, indirectament també, en les oportunitats de millora física dels barris, com per exemple amb comunitats de veïnat organitzades».

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article