Lliurada a Santa Coloma de Cervelló la Memòria dels treballs de prospecció geofísica i fotogrametria per documentar l’àmbit arqueològic del cim del Montpedrós

Cultura.

El treball ha estat realitzat per la Diputació de Barcelona.
El treball ha estat realitzat per la Diputació de Barcelona.

Aquesta intervenció, realitzada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), s’emmarca en la voluntat municipal d’impulsar un projecte de recerca que permeti conèixer millor el conjunt arqueològic que s’estén pels vessants.

També per la plataforma superior de la muntanya, i que afavoreixi, en un futur proper i en funció dels resultats obtinguts, la redacció d’un pla estratègic que posi en valor tots els seus elements patrimonials.

El treball de camp ha consistit en una doble acció: d’una banda, la documentació amb fotogrametria digital terrestre de les restes conservades a la plataforma superior del turó i de la torre rodona situada en el vessant nord del serrat, i, d’una l’altra, la realització de prospeccions amb georadar al llarg del cim de l’espadat per avaluar la presència de restes arqueològiques al subsol.

La combinació d’ambdós sistemes d’exploració ha permès caracteritzar la naturalesa del conjunt arqueològic, delimitar-ne l’extensió i aportar un volum d'informació considerable, tant pel que fa al coneixement dels elements arqueològics visibles, com pel que fa a l’evidència de diferents estructures constructives desconegudes fins ara.

En aquest darrer cas, cal esmentar la detecció de dues possibles torres o bestorres vinculades al perímetre defensiu del castell, que una intervenció arqueològica futura haurà de corroborar.

La Memòria dels treballs recull els resultats de la prospecció geofísica i de la fotogrametria digital terrestre, i inclou també la incorporació dels mapes de dades originals al SIG del projecte, un text on es detallen les anomalies detectades al subsol i una síntesi d’interpretació de les restes localitzades.

Tot plegat, un treball que, acompanyat del material gràfic corresponent, constitueix un marc de referència bàsic per afrontar el coneixement d’un conjunt històric de gran valor patrimonial.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article