Vallirana inicia el Pla Local de Salut un projecte participatiu per identificar i recollir els reptes i propostes i assolir un municipi més saludable

Salut.

Les dades recollides permetran saber quines accions, serveis i polítiques són més necessàries per millorar la salut i el benestar de la població.
Les dades recollides permetran saber quines accions, serveis i polítiques són més necessàries per millorar la salut i el benestar de la població.

Quina és la situació de salut i benestar de la població de Vallirana? El Pla necessita una fotografia actual on es puguin identificar quines són les principals problemàtiques i necessitats de salut de la població del municipi, aquest diagnòstic inicial també permetrà conèixer què suma salut i benestar a Vallirana.

Quins reptes té Vallirana per esdevenir un municipi més saludable i amb més cura per al benestar de la població? Una vegada tinguin un bon diagnòstic de la situació actual de Vallirana, i es podran imaginar entre totes les persones participants quins són els reptes del municipi en els pròxims anys.

Redacció del Pla d’Acció 2021-2024. Amb els reptes presents caldrà concretar, també de manera participativa, les principals actuacions a portar a terme per assolir els reptes definits. Aprovació i impuls de les actuacions i finalment, el Pla es portarà al Ple de l’Ajuntament i, una vegada aprovat, s’iniciaran les actuacions previstes.

L'Ajuntament de Vallirana convida a participar en la primera fase del projecte a través de l'enquesta sobre la situació de salut i benestar de la població de Vallirana.

L'enquesta inclou preguntes sobre diferents aspectes que afecten a la salut i el benestar de les persones, com ara l'estat de salut, l'estil de vida, les relacions socials i comunitàries, l'accés als serveis, les condicions de vida i treball o les condicions ambientals.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article