En una reunió amb la Unió Europea el síndic de greuges mostra preocupació per la protecció del Delta del Llobregat i la ampliació de l’ aeroport

Societat.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha mantingut una reunió amb l’equip del Defensor del Poble de la Unió Europea per exposar el projecte d’ AENA.
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha mantingut una reunió amb l’equip del Defensor del Poble de la Unió Europea per exposar el projecte d’ AENA.

El Síndic ha plantejat els problemes de la possible ampliació de l’aeroport del Prat, que va estudiar en el marc d’una actuació d’ofici davant les possibles afectacions que podia tenir en la protecció dels espais naturals del delta del Llobregat, sobre el qual la Comissió Europea també denunciava la manca d’actuació de les administracions en la seva tutela i preservació.

El Síndic ha exposat la seva posició de valorar l'alternativa zero com la millor opció des d'un punt de vista estratègic o ambiental, que implica poder triar, entre diferents alternatives possibles, la que millor salvaguardi els interessos generals des d'una perspectiva global i integrada, tenint en compte tots els efectes derivats de la infraestructura o activitat projectada.

Ara més que mai aquesta institució subratlla que és el moment de posar la imaginació al servei del desenvolupament de solucions per a la satisfacció de les necessitats humanes sense comprometre la possibilitat que les generacions futures satisfacin les seves pròpies necessitats.

També cal recordar que el passat mes d’abril, el Síndic de Greuges va elevar la situació actual del delta de l’Ebre a la Comissió Europea i a la defensora del poble de la UE.

En aquest context, la defensora del poble europeu li va traslladar que la Comissió Europea tenia en tramitació un procediment d'infracció contra Espanya per la manca de compliment de les directives en allò que afecta les zones d'especial protecció de la biodiversitat i per a les aus, entre les quals figuren els deltes de l’Ebre i del Llobregat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article