El ple municipal d’ Esparreguera va aprovar el compte general de l’exercici 2020

Política.

Una part de la oposició els va donar per bons.
Una part de la oposició els va donar per bons.

D’altra banda, el ple va acordar també una modificació de crèdit per valor de 103.777 euros per a instal•lar jocs infantils interactius a la plaça del Centre.

Per a fer aquesta modificació s’ha donat de baixa una partida destinada a salut pública en concepte de despeses per l’emergència sanitària que no ha calgut executar. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor de PSC, EC, E2031, CUP i JxE, el vot en contra del regidor no adscrit i l’abstenció d’ERC.

Així mateix, també es va acordar una segona modificació de crèdit, en aquest cas per valor de 8.000 euros, per a donar suport a l’edició i la traducció del llibre sobre la Colònia Sedó que properament publicarà el Centres d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL), escrit i documentat per la historiadora esparreguerina Gràcia Dorel-Farré. En aquest cas, es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipals, excepte ERC i el regidor no adscrit que es van abstenir.

En aquest sentit, cal explicar que el consistori ja va aprovar una partida de 10.000 euros, procedent de romanents de tresoreria, per a fer l’edició d’aquest llibre i que els 8.000 euros que es validen ara corresponen a una subvenció que l’Ajuntament rebrà de la Diputació de Barcelona per a aquest mateix concepte, però que per motius de producció editorial necessiten un avançament.

Es tracta d’un conjunt de documents que mostren la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici, i l’execució i liquidació del pressupost. D’ells es desprèn que durant l'exercici pressupostari 2020, marcat per l'esclat de la pandèmia, l’Ajuntament va registrar una davallada dels ingressos d’1.550.000 euros i va executar la despesa en gairebé un 72%.

La sessió plenària també va validar, per unanimitat, la pròrroga del conveni de col•laboració entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat i l’Ajuntament per a la prestació del servei al Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) i a la Residència Municipal Can Comelles.

Així mateix es van aprovar dues modificacions de crèdit, una per a instal•lar jocs infantils interactius a la plaça del Centre i una altra per a donar suport a l’edició i la traducció d'un llibre sobre la Colònia Sedó.

La sessió, a més, va aprovar per unanimitat una moció presentada pels grups municipals del PSC i ERC sobre la situació de les dones i per a la defensa dels drets humans a l’Afganistan.

En relació a l'aprovació del compte general, durant la seva intervenció, el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va recordar que “el pressupost municipal de l’exercici 2020 es va aprovar al desembre de 2019, va entrar en vigor a mitjans-finals de gener i, al cap de dos mesos, el 14 de març, vam tenir la sotragada de la pandèmia que ha fet que l’execució hagi estat molt atípica”.

Entre les dades a destacar dels comptes generals, el regidor va subratllar que “els ingressos propis de l’Ajuntament van tenir una caiguda de 1.550.000 euros, dels quals 1.350.000 provenen de les taxes de serveis que es van deixar de prestar o no es van cobrar a causa de l’emergència sanitària”.

“Això ha fet que les despeses quedessin en una execució inferior als anys anteriors i ens hem situat en una execució d’una mica menys del 72%”, va explicar Daniel Farriols, qui també va apuntar que l’exercici ha acabat amb un romanent de 18 milions d’euros i un resultat pressupostari de 2,7 milions d’euros.

En l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la sessió plenària va acordar per unanimitat l’aprovació inicial del projecte de la fase 3 de reforma i adequació de la segona planta i les golfes de l’edifici municipal de Can Pasqual, que contempla la transformació de la segona planta, que actualment té ús d’arxiu, en un espai per a la implantació de serveis administratius de l’Ajuntament.

Dins d’aquesta mateixa àrea, el ple també va validar, amb el vot a favor de tots els grups municipals excepte la CUP, que es va abstenir, l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’Esparreguera.

Concretament en relació a l’alçada reguladora màxima de la Clau I al Polígon Industrial Can Comelles Sud, que passa de 8 a 12 metres d’altura reglamentària màxima per resoldre situacions de volum disconforme i per permetre el creixement de les empreses ubicades en aquest polígon.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article