Abrera Castelldefels Sant Joan Despí i el Prat portaran a terme quatre projectes municipals d’innovació social en les cures

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

En concret són els següents, Ajuntament d'Abrera (Maternem a Abrera), Ajuntament de Castelldefels (Suport domiciliari a persones amb una malaltia neurodegenerativa), Ajuntament de Sant Joan Despí (CARES Sant Joan Despí), i Ajuntament del Prat de Llobregat (Projecte pilot de suport a l'emancipació de persones amb discapacitat intel•lectual).

Un total de 25 projectes impulsats per ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona rebran suport econòmic de la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, dins d’un nou recurs del Catàleg de serveis 2021-2023 de la corporació, d’ajuda a actuacions innovadores dels ens locals en l’àmbit de les cures, en el marc del Projecte Transformador “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat”.

Aquest recurs té per objectiu contribuir a impulsar projectes que promoguin la innovació social i que, per tant, incorporin noves metodologies i tècniques d’intervenció social, o tecnologies d’acompanyament a la qualitat de vida, impulsats pels ajuntaments o ens locals a través d’un treball en xarxa amb altres administracions públiques, entitats socials, entitats privades o acadèmia, i veïns, en l’àmbit de les cures en el domicili i la comunitat.

S’han valorat projectes que fomentessin una atenció centrada en la persona, la cocreació de serveis, la creació d’ocupació de qualitat i el foment de la corresponsabilitat i la igualtat de gènere en les accions de cures, enteses com les activitats necessàries per a l’existència i reproducció de les persones en la societat, que tenen una dimensió material i emocional.

L’aportació de la Diputació de Barcelona és de 200.000 euros entre 25 projectes, la majoria en fase pilot, de municipis diversos que aposten per nous models d’atenció social domiciliària, a través d’una intervenció més proactiva, comunitària i personalitzada, l’empoderament de professionals.

També la coordinació sociosanitària i la incorporació de noves tecnologies; projectes d’acompanyament a persones grans en situació de fragilitat o soledat no desitjada a través d’acompanyament psicosocial i tecnologies que facilitin una detecció precoç de necessitats i fomentin la interacció social; d’altres que promouen el reconeixement de les treballadores de la llar i la seva auto organització.

L’impuls de xarxes comunitàries de cures i el foment del voluntariat amb l’ús també de tecnologies; projectes de suport a la maternitat i a les famílies, així com a la infància amb discapacitats.

Accions de millora de l’accessibilitat als serveis de cures; projectes de suport a persones cuidadores no professionals a través de plataformes tecnològiques; i d’altres que promouen la sensibilització social entorn el valor de les cures i serveis i recursos adaptats a l’entorn rural.

El Projecte Transformador “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat” té com a finalitat donar suport als ens locals de la província de Barcelona per poder reforçar els serveis públics locals de cures des d’una perspectiva comunitària, així com el suport a les persones cuidadores, i el reconeixement social de les cures.

Es proposa també impulsar un nou model de cures a la província de Barcelona a través de l’impuls d’accions de coneixement i d’intercanvi i de foment de la innovació social, com és el cas del suport a aquests 25 projectes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article