L’ AMB injecta 2MEUR per recuperar el riu Llobregat a tres municipis del Baix Llobregat

Societat.

Es tracta d'un conjunt d'actuacions al marge dret del riu Llobregat que van començar al municipi de Pallejà a principis d'aquest 2021.
Es tracta d'un conjunt d'actuacions al marge dret del riu Llobregat que van començar al municipi de Pallejà a principis d'aquest 2021.

Aquestes obres pretenen crear una xarxa bàsica d'accessos al riu, millorar camins secundaris i instal•lar equipaments a l'espai fluvial. L'objectiu principal és millorar la qualitat ambiental del Llobregat i fer compatible l'ús social, lúdic i agrícola amb la recuperació mediambiental.

L'AMB portarà a terme un conjunt d'actuacions en els marges del riu que dotaran d'identitat metropolitana el riu Llobregat i alhora s'adaptaran a les particularitats locals de cada municipi.

Les intervencions compartides són la estió natural de l'aigua a través de cunetes verdes: millores en el drenatge per evitar l'erosió de terra i evitar que es malmetin els camins en episodis de pluja torrencial.

També la millora de la qualitat paisatgística amb plantacions d'arbrat i espècies arbustives al llarg de tot el recorregut, alhora que l’ increment i millora de serveis i equipaments: creació de nous miradors, àrees d'estada i esbarjo, punts de trobada i fonts d'aigua i un reforç en la senyalització dels espais.

A Sant Boi de Llobregat es milloraran els camins d'accés al riu, que formen part de l'Anell Verd a l'entorn fluvial, i s'arranjarà el vial paral•lel a la carretera BV-2002 utilitzat per a activitats agrícoles.

Les actuacions es faran en el camí del marge dret del riu, camí de la riera de Can Soler, i el recorregut de vianants que hi ha al lateral del vial de servei del Parc Agrari del Llobregat, paral•lel a la carretera de Sant Vicenç.

Les obres, que afecten una longitud de més de 3,5 km, serviran per fer els itineraris més accessibles, més amples, més segurs i més ben inter connectats. Les actuacions de Sant Boi tenen un pressupost de 600.000 €, finançats en un 75 % per l'AMB i en un 25 % per l'Ajuntament.

A Santa Coloma de Cervelló es tracta de la primera fase dins d'aquest municipi i té l'objectiu de consolidar els recorreguts d'accés a l'àmbit fluvial del Llobregat i fer-los més accessibles, inclusius i resistents als fenòmens meteorològics adversos.

Aquesta actuació comprèn la transformació de la porta d'accés al riu Llobregat des de la carretera BV-2002 seguint el camí paral•lel fins a la riera de Can Julià. D

'altra banda, es realitzaran actuacions de millora a la desembocadura de la riera, així com al camí d'accés a l'àmbit fluvial, aquesta té un pressupost de 360.000 €, finançats en un 75 % per l'AMB i en un 25 % per l'Ajuntament.

Pel que fa a Sant Vicenç dels Horts les actuacions en aquest municipi són el primer pas per construir el futur parc fluvial de Sant Vicenç dels Horts, que pretendrà recuperar i rehabilitar els anomenats espais de la forest d'utilitat pública.

Es tracta d'unes superfícies boscoses existents entre l'AVE i el camí del marge dret del Llobregat pertanyents a la Generalitat de Catalunya. Aquest futur parc fluvial potenciarà l'ús social, els horts de lleure i l'agricultura experimental.

El programa d'usos que hi ha previst és el següent: zona de jocs infantils, prat amb porteries de futbol, zona de pícnic i zona d'entrenament caní.

La proposta també preveu l'arranjament i la millora de dues zones addicionals: el camí del marge dret de la riera de Torrelles al seu pas sota l'AVE i l'A-2 i la confluència entre el camí del marge dret del Llobregat i la riera de Cervelló, la actuació a Sant Vicenç dels Horts té un pressupost de 360.000 €, finançats en un 75 % per l'AMB i en un 25 % per l'Ajuntament.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article