Conveni entre el MNAC i Molins de Rei perquè el Palau de Requesens aculli uns cessió temporal de les seves obres

Cultura.

L’Ajuntament està portant a terme una important rehabilitació i restauració de l’edifici del  Palau Requesens.
L’Ajuntament està portant a terme una important rehabilitació i restauració de l’edifici del Palau Requesens.

La voluntat de l’Ajuntament de Molins de Rei és fer del Palau Requesens de Molins de Rei un Centre d’Art i Cultura del Renaixement, un espai d’activitat relacionada amb l’època del Renaixement.

En aquest s’acolliran, conservaran i divulgaran obres d’art representatives de l’època de Renaixement a Catalunya procedents de fons del Museu Municipal de Molins de Rei, d’altres institucions museístiques i de col•leccions privades del país.

Entre les diferents institucions que exposaran obres de les seves col•leccions s’hi compta el Museu Nacional d’Art de Catalunya, mitjançant el conveni signat entre ambdues institucions, gràcies al qual es materialitza la voluntat de col•laboració i s’estableix el marc en què es desenvoluparà a través d’addendes específiques.

Un cop finalitzades les obres i el Palau Requesens estigui degudament condicionat, el Museu Nacional de Catalunya durà a terme una cessió temporal d’obres de la seva col•lecció perquè restin exposades al Palau Requesens a través del corresponent contacte de comodat.

Cal afegir que les parts implicades han començat ja a treballar tècnicament en la definició de la relació de les obres que integraran el fons destinat a les sales del Palau Requesens.

És important destacar que en tot aquest procés es compta amb el suport i l’assessorament del personal tècnic del MNAC. El Museu Nacional d’Art de Catalunya és un ens públic que mostra de forma permanentment l’expressió artística catalana, i dels territoris més relacionats culturalment amb Catalunya, en els diferents períodes històrics fins a l’actualitat.

Com a entitat compromesa amb els valors cívics i socials, compta entre els seus objectius col•laborar amb institucions i organitzacions per portar a terme activitats culturals que permetin fomentar el coneixement de l’art i establir xarxes de col•laboració i de relació.

Finalment, destacar que el conveni de col•laboració ha entrat en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència de quatre anys, que es podrà prorrogar de forma expressa per un període idèntic, llevat que es produeixi la renúncia de qualsevol de les parts.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article