Aprovats inicialment els pressupostos de l’AMB per al 2022 amb un import consolidat de 2.274MEUR creixent un 1,94 % respecte el 2021

Política.

El pressupost general de l’AMB inclou organismes dependents com TMB, l’IMPSOL i l’IMET.
El pressupost general de l’AMB inclou organismes dependents com TMB, l’IMPSOL i l’IMET.

Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC i Junts per Catalunya; el vot en contra de Ciutadans i les abstencions de PP, Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú i Ara decidim Ripollet.

El pressupost consolidat de l'AMB l'integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament.

O majoritàriament: Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA); Regesa Aparcaments i Serveis, SA.

També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l'AMB: el consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

L’assignació dels recursos del pressupost, a més de donar continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d’exercicis anteriors, posa un èmfasi especial en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori, els efectes de la qual són evidents.

L’AMB és conscient que aquests efectes negatius es continuaran produint durant bona part del 2022 i afectaran directament la ciutadania, especialment els col•lectius més vulnerables.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article