L’Ajuntament de Molins de rei ha modificat per quarta vegada el pressupost municipal a traves de l’aplicació del romanent líquid de tresoreria

Política.

Això significa un increment de  562.267€ euros més que fan que el pressupost total actualment sigui de 35.195.086€ euros.
Això significa un increment de 562.267€ euros més que fan que el pressupost total actualment sigui de 35.195.086€ euros.

El pressupost inicial amb un import total de 31.575.699€ ha estat ampliat fins a quatre vegades per tal de respondre a les necessitats de la vila i dels serveis que es presten des de l’ajuntament als molinencs i molinenques.

El passat mes de març, el Ple va aprovar la primera disposició de romanent, per valor de 830.321€; en el Ple de maig es va aprovar la segona modificació de pressupost, per un import total d’1.143.997€, i el Ple del juliol, va donar llum verd a la tercera modificació de pressupost, per un valor d’1.082.799€.

Ara, un cop aprovada durant la darrera sessió plenària del mes d’octubre la quarta modificació del pressupost, per un valor de 562.267€, el pressupost municipal de 2021 ascendeix a un total de 35.195.086€.

Cal destacar que la prioritat d’aquest govern, al llarg de tot l’any, ha estat garantir les necessitats relacionades amb la COVID-19 així com la millora contínua dels serveis municipals i la represa d’activitats i la normalitat a la vila i per aquest motiu s’ha realitzat les ampliacions de pressupost necessàries amb els “estalvis” de l’ant 2020.

Així doncs, la quarta aplicació del romanent líquid de tresoreria del pressupost 2021 aprovada el passat dia 27 d’octubre pel Plenari municipal es vertebra en 5 eixos: la millora dels serveis i equipaments municipals; activitats; serveis socials; tecnologies de la informació o modernització administrativa i per últim, suport a entitats de la vila

En primer lloc, en l’eix per la millora dels serveis i els equipaments municipals, el Govern destinarà un total de 138.254€. En aquest primer bloc cal destacar, per una banda, la partida d’actualització del Pla de mobilitat, on se sumen 18.150€, tal com el Govern es va comprometre amb l’aprovació d’una moció al Ple del setembre passat i, per l’altra, 62.202€ per al sosteniment econòmic de les llars d’infants municipals.

Cal constatar l’augment del personal, amb dues educadores per aula, per poder mantenir els grups bombolla en aplicació de la normativa COVID19. Pel que fa a les activitats, s’hi destinaran 136.936€ més.

En aquest bloc cal destacar els 20.000€ destinats a la programació de Nadal, amb activitats que engloben programació cultural, com concerts al carrer o el concurs de fotografia, amb l’objectiu principal de potenciar el comerç local i de proximitat.

Per una altra banda, cal posar l’accent en els 45.000€ destinats a la Cavalcada dels Reis d’Orient, perquè l’objectiu de l’equip de govern, i si la COVID-19 ho permet, és recuperar la Cavalcada i la tradició del dia de Reis amb normalitat.

Per últim, destaquen els 19.356€ destinats a la Setmana de Poesia a les Cases, dins de la qual, aquests dies, els molinencs i les molinenques estan podent gaudir dels diferents actes organitzats als baixos de l’edifici El Molí. Quant a l’eix de serveis socials, s’hi sumen 80.000€.

Cal destacar que les partides destinades a les ajudes d’emergència social, s’amplien sempre que el servei ho requereixi per garantir les necessitats bàsiques dels molinencs i molinenques que ho necessitin.

En aquest bloc cal destacar la partida de 70.000€ destinada al SAD i la partida de 10.000€ destinada als ajuts d’assistència social. Un altre dels eixos prioritaris, el de les tecnologies de la informació o modernització administrativa, suma un total de 90.750€.

D’aquests, cal destacar els 80.000€ destinats a la renovació de les llicències informàtiques de software dels equipaments informàtics municipals.

I el darrer eix prioritari, el conforma el suport a les entitats de la vila, per a les quals destinen 116.300€ per a subvencions directes a entitats.

És prioritat de l’equip de govern mantenir el suport al teixit associatiu de la vila, motiu pel qual cal destacar els 10.000€ destinats a la renovació dels vestits dels gegants vells de Molins de Rei; els 2.500€ a la renovació del vestuari dels pastorets; 3.800 destinats a l’ADF i, a més, la partida de 100.000€ que s’aporten a la Peni i al Foment, amb 50.000€ per a cadascun dels equipaments.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article