El Consell Comarcal del Baix Llobregat aprova una segona adjudicació de 12.383 ajuts individuals de menjador escolar

Societat.

En concret 10.744 ajuts del 70 % i 1.639 del 100 % del preu de menjador escolar.
En concret 10.744 ajuts del 70 % i 1.639 del 100 % del preu de menjador escolar.

En aquesta segona adjudicació, s’ha tingut en compte l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, les baixes comunicades, les denegacions d’ajuts i els requeriments de documentació, d’acord amb els criteris aprovats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

I a les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de menjador escolars adreçats a alumnes d’educació obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2021-2022.

Cal tenir en compte, que el 12 % de les sol•licituds que no van obtenir l’ajut en la primera adjudicació, va ser per manca de documentació a l’hora de presentar-la, en aquest sentit, des de principi del curs escolar, s’han resolt recursos de reposició relatius a expedients en fase d’al•legació i s’han rebut noves sol•licituds.

La convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar restarà oberta al llarg de tot el curs 2021-2022 per a l'alumnat de nova matrícula, els casos d'urgència social acreditats pels serveis municipals, i per les famílies amb situacions sobrevingudes i/o amb necessitats socioeconòmiques.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article