El Consell Comarcal del Baix Llobregat vol que s’ escoltin les seves propostes pel Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Donada la situació actual de la Formació Professional al Baix Llobregat, en la qual més de 1500 alumnes s’han quedat sense places, i atesa la necessitat d’adaptar prioritats i polítiques públiques a la nova realitat del mercat de treball.

El Consell considera que cal accelerar la transformació del model educatiu de la Formació Professional cap a un model integrat, el Consell Comarcal ha aprovat una declaració, per la que sol•licita estar present en els espais de governança, en el model de gestió i en la interlocució amb l’operador integral de formació del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell.

Per aquesta declaració, el Consell Comarcal afirma que el CFPA té un valor estratègic amb especial rellevància tant al sector com al Baix Llobregat, i que ha d’esdevenir una referència a escala de protocol i col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, les empreses representades per les patronals, els clústers, les entitats de formació, els sindicats i els ens locals, amb la seva posada en marxa sense demora.

Així mateix, manifesta que per assolir dit potencial, el CFPA hauria de tenir la capacitat d’ampliar el ventall de formacions ofertes amb caràcter holístic, tenint en compte les necessitats del sector industrial en el seu conjunt.

En especial tenint en compte l’actual transició del sector de l’automoció cap a la mobilitat sostenible, i en tot el que aquesta transició suposa per les indústries auxiliars i/o afins d’aquest sector.

Amb especial èmfasi en la indústria metal•lúrgica i de components, que viuen actualment un procés de transformació derivat del tancament d’una de les principals empreses fabricants, els canvis tecnològics i els motivats per la mobilitat sostenible.

I considera que és necessari garantir pel CFPA un model de centre integrat, on la idoneïtat de les necessitats de qualificació, de la impartició de la formació professional, sigui inicial, per a l’ocupació, o programada, i que per aquest objectiu és imprescindible que el sector participi en l’adaptació d’aquesta oferta formativa, fins i tot contemplant la Formació Professional Dual.

L’impuls dels centres d’FP i la diversificació de famílies professionals al Baix Llobregat, així com de l’FP, constitueixen objectius del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, que consolida l’aposta de la comarca per una Formació Professional acompanyada de recursos i mesures per garantir la igualtat d’oportunitats i combatre la segregació i la provisió suficient.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article