L’ Ajuntament de Cervelló aprova els pressupostos amb els vots a favor de M’estimo Cervelló- PSC, l’abstenció de C’s i els vots en contra d’ERC

Política.

El Pressupost per 2022 a Cervelló serà de 12.557.748,04€, això suposa un augment del 19,69% respecte al del 2021.
El Pressupost per 2022 a Cervelló serà de 12.557.748,04€, això suposa un augment del 19,69% respecte al del 2021.

Un import que es destinarà a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Cervelló, prioritzant i pujant la despesa en les polítiques socials, davant la pandèmia que encara estem patint i que s’ha agreujat durant aquesta sisena onada.

També creixen els imports destinats a dinamitzar els serveis per als i les joves i en les polítiques feministes i LGTBI, doncs són objectius d’aquest Ajuntament aconseguir la igualtat real entre homes i dones i reforçar l’assessorament i acompanyament a les dones que pateixen violència masclista.

Destaquen les aportacions en inversions que arribaran d’altres administracions públiques com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Agència de Residus o el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Unes inversions que aniran destinades a executar millores en el municipi, aquestes inversions supleixen les que no es recapten en recursos propis, doncs l’Ajuntament de Cervelló té congelats els impostos des de 2015.

Es cobriran els serveis que s’han de prestar, com a obligació intrínseca de l’Ajuntament i a més es potenciaran àmbits com el cultural, l’esportiu, les polítiques destinades a gent gran, inversió en educació de qualitat o la promoció del comerç, la indústria i el turisme del nostre municipi.

Destaquen també algunes actuacions com la protecció i la seguretat, invertint en el manteniment de la franja contra incendis i també en els manteniments de la via pública i dels equipaments que constantment requereixen d’actuacions.

En aquest Pressupost, en el qual es destina 1.322€ per habitant, augmenten les partides en personal, incrementant un 3,91 (per sobre del 2% que marca la LGPE), amb noves incorporacions laborals a l’Ajuntament per poder millorar la prestació dels serveis.

Entre d’altres, s’ampliarà l’organigrama en el propers mesos en les àrees d’administració, medi ambient, urbanisme i en l’àmbit social amb més educadores socials i integradores.

Es destinaran 3.919.394,57€ (que suposa un increment del 2,68% respecte el 2021) en gestió dels residus, neteja viària, manteniment dels carrers i del enllumenat públic dels parcs infantils, i en la millora i gestió d’equipaments diversos per a ús dels ciutadans i ciutadanes.

En despesa social incrementem més d’un 6% per donar resposta a les necessitats que s’han vist incrementada per la pandèmia com són assumir més ajudes a famílies i infants en risc d’exclusió social, incrementar el servei d’assistència domiciliaria (SAD) mancomunat amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat (CCBLL).

Potenciar el servei de teleassistència gestionat per la Diputació de Barcelona des de mitjans del 2021, o portar a terme nous projectes com el de Llars vulnerables per fer front a ajuts de subministraments energètics, o en referent a educació, incrementar les beques per a les famílies, i ampliar les subvencions als centres educatius i fer-ne de noves a les associacions de pares i mares (AFA, AMPA,...) que fins ara no tenien, per finançar la despesa que generen per la seva activitat.

Destaca especialment, les inversions en el projecte de reparcel•lació de Can Paulet, que portava anys sense solució i que suposarà un total de 507.000€.

Aquest projecte que ja es va contemplar al 2021 però que al haver-se aprovat a finals de 2021 es començarà a executar al 2022; la reordenació de la zona esportiva municipal; la rehabilitació pista coberta i el canvi d’il•luminació a LEDS, la creació d’una nova deixalleria municipal, la remodelació del C. Frederic Soler i Pitarra i la creació de carrils bici d’interconnexió amb el nucli urbà i les urbanitzacions.

En el 2022 es comença a pagar íntegrament la quota d’amortització del préstec que es va realitzar per a fer front a la sentència per expropiació forçosa valorada en 3.600.000€, per la qual cosa més de 400.000 euros de la partida de despeses no financeres (el que suposa un increment del 143% respecte al 2021) s’hauran de destinar a aquest tema.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article