Les consultes rebudes pel servei d’assessorament laboral de CCOO Baix Llobregat han experimentat durant l’any 2021 un important creixement

Societat.

Creix prop d’un 12% l’assessorament laboral que CCOO ha prestat a la comarca durant 2021.
Creix prop d’un 12% l’assessorament laboral que CCOO ha prestat a la comarca durant 2021.

Es tracta d’una de les principals necessitats que demanden els treballadors i treballadores de la comarca que s’apropen als locals de CCOO.

Aquesta activitat es consolida com una de les eines d’intervenció fonamentals del sindicat, tant en el mercat de treball com en la gestió de serveis públics laborals.

CCOO Baix Llobregat té punts d’assessorament als locals sindicals de Cornellà de Llobregat, Martorell, El Prat de Llobregat i Gavà. Durant 2021 es van atendre a 4194 persones. Aquesta dada significa un increment d’un 11,69% respecte les persones ateses a 2020.

Els principals motius de consulta han estat els següents: o Prestacions Seguretat Social (IT, jubilacions, invalidesa): 30,24% o Càlculs (quitances, hores extres, etc...): 14,44% o Inaplicació de conveni: 12,66% o Contractació: 10,11% o Acomiadaments: 9,79% o Salaris: 7,29% o Altres (sancions, salut laboral, atur, drets sindicals, etc..): 15,47%

Per sectors d’activitat, la majoria d’assessoraments s’han distribuït així: o Empreses de serveis i neteja: 16,89% o Indústries metal•lúrgiques i químiques: 14,93% o Comerç: 14,13% o Hosteleria i turisme: 11,88% o Transport per carretera: 7,68% o Sanitat privada: 5,36%

Cal destacar l’elevat nombre de consultes relacionades amb els neteja i serveis, superant a altres sectors de major per relatiu al nostre territori com la indústria. Es tracta d’un primer indicador de concentració dels problemes de precarietat laboral, el que afecta especialment a dones treballadores.

El 82,11% dels treballadors/es que fan servir l’assessorament són persones afiliades a CCOO, amb una valoració molt positiva per part seva.

De la resta d’usuaris/àries, el 53% acaben afiliant-se al sindicat, tot plegat mostra la bona capacitat i el compromís dels tècnics i sindicalistes que atenen aquest important servei, obert a tothom.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article