La rehabilitació del Molí continua el procés de reforma del conjunt industrial de l’antiga fabrica tèxtil Ferrer i Mora de Molins de Rei

Societat.

En marxa la rehabilitació del mòdul annex a l’edifici del Molí amb un termini d’ execució de 14 mesos.
En marxa la rehabilitació del mòdul annex a l’edifici del Molí amb un termini d’ execució de 14 mesos.

Construïda el 1875 per Josep Ferrer i Mora, que aprofitava l’energia hidràulica subministrada pel Rec Vell. Aquesta fàbrica va deixar de produir als anys 60 i després d’oferir diversos usos, finalment es va tancar al públic el juny de 2011.

L’any 2014 es van iniciar, també en col•laboració amb l’AMB, una sèrie d’actuacions que tenien com a objectiu el canvi d’ús del conjunt arquitectònic El Molí, antiga fàbrica Ferrer i Mora, en un equipament que dinamitzés el centre de la vila i generés un focus de nova centralitat a escala municipal i comarcal a través de la implantació dels usos de biblioteca, aules d’estudi, recinte firal i espai d’innovació empresarial.

L’actuació va en la línia de posar en valor els edificis patrimonials i minimitzar l’impacte territorial i ambiental de l’activitat d'edificació, d’acord amb el compromís assumit per l’AMB en la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica.

Durant l’any 2020 es va portar a terme una intervenció arqueològica per valorar i documentar les restes existents, que en part s’integraran a la planta soterrani de l’edifici.

Planta soterrani: accés al canal principal i secundari, i connexió amb la turbina que actualment es pot visitar a la Biblioteca i a les galeries cap a la caldera que hi ha sota la plaça. Es manté la traça de l'habitatge de l’antic molí, anterior a la construcció de la fàbrica, al voltant de 1722. Aquesta planta ens permetrà tenir un accés més fàcil a la turbina i connectar els diferents espais que hi ha al subsòl de l’entorn del Molí.

Planta baixa: nucli de comunicacions, accessos i sala d’exposicions i d’ús polivalent (100 m2). Es manté l’accés a la fàbrica a partir del passatge existent.

Planta primera: espai unitari de 145 m2, franja de vidre trepitjable, doble espai al fons de la sala Planta segona: espai de 100 m2, sota coberta, divisible en tres espais amb envans mòbils

La façana es manté amb la volumetria i les obertures originals, però s’afegeix un volum a la zona de la xemeneia per situar el nucli de comunicacions, l’ascensor, les escales i els espais de servei.

Aquesta actuació té un import d'1.747.604,06 €, IVA inclòs, i s’inclou dintre del Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l’AMB, amb participació municipal i cofinançat pel FEDER, dins de l’eix prioritari 6 del Programa Operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya, en el marc del conveni de col•laboració FEDER Generalitat-AMB.

L’AMB assumeix la redacció i l’aprovació del projecte, la licitació, l’adjudicació i la direcció de les obres, a més de tota l’operativa administrativa i tècnica, conseqüència del Programa Operatiu FEDER.

El finançament del projecte corre a càrrec de l’AMB, per un import de més de 700.000 euros, i de la Diputació de Barcelona, amb 700.000 euros més; de la resta, se’n fa càrrec l’Ajuntament de Molins de Rei.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article