En estudi un Pla municipal de drogues i altres substàncies entre la població adolescent i jove de Sant Vicenç dels Horts

Salut.

L’objectiu és analitzar la situació actual i desenvolupar projectes basats en la prevenció que fomentin la salut pública.
L’objectiu és analitzar la situació actual i desenvolupar projectes basats en la prevenció que fomentin la salut pública.

La Junta de Govern ha aprovat la contractació d’una empresa especialitzada per realitzar un pla estratègic força rellevant.

Es tracta del Pla municipal de drogues i altres substàncies entre la població adolescent i jove, un document estratègic que inclourà una part d’anàlisi de la realitat i propostes de millora de la salut pública, sobretot entre aquests col•lectius.

“Les drogues i el seus consums, tot i haver existit sempre, han canviat notablement en els últims 30 anys. Cal que la ciutat estigui preparada per oferir respostes noves a aquesta realitat”, ha explicat el regidor de Joventut i Infància, Isidre Bautista.

Qui ha afegit: “El consum de drogues implica diversos col•lectius heterogenis de manera transversal, per la qual cosa cal abordar aquest fenomen desenvolupant projectes des d’àmbits de la prevenció, l’assistencial i la reducció de danys”.

L’objectiu general que es pretén aconseguir amb la confecció del Pla és dotar a la població de Sant Vicenç dels Horts de totes aquelles habilitats i recursos que permetin prevenir el consum de drogues i/o reduir-ne els danys associats.

Així, en un futur les polítiques públiques de prevenció de la drogoaddicció seran més adequades a la realitat i als canvis socials succeïts en els darrers anys.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article