Estudi previ per a la planificació i usos del conjunt arqueològic de Sant Hilari d’ Abrera

Cultura.

La Diputació de Barcelona ha realitzat l’Estudi previ.
La Diputació de Barcelona ha realitzat l’Estudi previ.

Està format per l’ermita i el mas homònim i per una sèrie d’estructures d’època romana associades a un edifici termal datat entre els segles II i III dC, així com els diferents espais d’habitació i d’emmagatzematge que s’hi relacionen. El treball ha estat lliurat aquest dimarts pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, a l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro.

El treball, redactat amb recursos propis pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), respon a la petició d’un ajut tècnic de planificació i intervenció en monuments presentada en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019, pel conjunt arqueològic de Sant Hilari.

Aquest conjunt és de propietat municipal i es troba situat a un quilòmetre del nucli urbà d’Abrera, en una esplanada que s’enlaira una quinzena de metres sobre la riba dreta del riu Llobregat.

Es tracta d’un lloc prou conegut a la historiografia científica, amb un gran interès i potencial, tant pel què fa als aspectes històrics, arquitectònics i artístics com per qüestions ambientals i naturals.

L’estudi planteja la definició i l’ordre del conjunt d’actuacions que cal fer segons criteris tècnics, amb valoracions econòmiques i terminis d’execució, per tal de fer una restauració progressiva i completa del conjunt patrimonial pel gaudi col•lectiu així com per la transmissió dels seus valors essencials a les generacions futures.

Així, el pla defineix els objectius de la intervenció, planifica les etapes i les inversions corresponents i facilita la programació dels diferents estudis, projectes i obres de restauració i de manteniment posterior.

La intervenció prevista és de 1,6 milions d’euros aproximadament, i s’ha programat en set etapes, una primera d’accions prioritàries, tres d’estudis amb projectes i obres de restauració a l’ermita de Sant Hilari i a les restes arqueològiques, i tres etapes més també d’estudis, projectes i obres de restauració a la masia i el seu entorn immediat.

Aquestes set etapes s’han subdividit en setze fases, que es distribueixen, de manera ordenada, en funció de la idoneïtat, l’abast i la dificultat de cada etapa.

Tant el mas com l’ermita de Sant Hilari i les restes arqueològiques de l’entorn figuren als inventaris de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya, i tot el conjunt va ser declarat, el 26 de novembre de 2020, Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), segons acord del Ple municipal de l’Ajuntament.

D’altra banda, la plana de Sant Hilari té una especial rellevància ecològica en el context de la comarca del Baix Llobregat ja que forma part d’un corredor protegit que discorre al llarg del riu Llobregat, inclòs entre altres al Pla director urbanístic de la Via Blava Llobregat, que alberga nombrosos hàbitats i espècies animals de gran importància per al manteniment de la diversitat biològica dels ambients riberencs mediterranis.

Els objectius d’aquest Estudi previ s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 Treball digne i creixement econòmic i 11 Ciutats i comunitats sostenibles. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article