La facturació de les empreses del Baix Llobregat per a l’exercici 2019 va ser de 63.644 milions d’ Euros

Economia.

El nombre d’empreses que presenten comptes creixen en un 3%.
El nombre d’empreses que presenten comptes creixen en un 3%.

La majoria de les empreses formen part dels serveis i del sector industrial, el 90% de les empreses són societats limitades i un 10% societats anònimes.

Un 59% de les empreses presenten una facturació de menys de 500.000 €, un 15% entre mig i 1 milió d’euros, i un 18% de les empreses facturen entre 1 i 5 milions d’euros.

En la franja alta de la facturació, el 4% de les empreses que presenten els comptes en el Registre Mercantil ho fan facturant entre 5 i 10 milions d’euros, i un 5% d’empreses de la comarca van facturar més de 10 milions d’euros al 2019.

De fet, és la comarca de la demarcació que aplega un major percentatge d’empreses amb un volum de negoci superior als 10 milions d’euros (567 societats, el 4,9% de les societats de la comarca).

Per contra, és la comarca amb un menor percentatge d’empreses amb un volum de negoci inferior al mig milió d’euros (6.809 societats, el 58,6% de les societats de la comarca).

Les societats industrials de la comarca registren un volum de negoci ben elevat (25.757 milions d’euros), el Baix Llobregat és la comarca que genera una major facturació en termes absoluts en el sector industrial.

Si s’analitzen les dades territorialment, es veu com l’especialització productiva de la comarca (sempre des del punt de vista de la facturació) en relació amb la província de Barcelona i la resta de comarques es centra en la fabricació de vehicles de motor i de material de transport, la venda i reparació d’aquests vehicles i comerç a l’engròs i alimentació de begudes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article