Sessió ordinària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat

Política.

Ha coincidit amb el Primer aniversari de l’Ofcina de Projectes Europeus del Baix Llobregat.
Ha coincidit amb el Primer aniversari de l’Ofcina de Projectes Europeus del Baix Llobregat.

La presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Martínez, acompanyada dels vicepresidents, Eduard Rivas, Jordi Gil i Xavier Fonollosa, ha iniciat la sessió informant sobre la celebració de la sisena edició del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que es va presentar el 2 de març i que tindrà lloc el 4 i 5 de novembre de 2022, a Cornellà de Llobregat.

Tanmateix, ha informat que el Congrés ja ha engegat els seus engranatges per posar en marxa l’activitat precongressual. Un altre punt de l’ordre del dia ha estat donar compte de la nova convocatòria del Programa Feminista, en el marc del Programa Comarcal de Suport per a un nou impuls econòmic i Social, pel qual el Consell Comarcal destinarà als municipis del Baix Llobregat un milió d’euros més, per a la realització de nous projectes feministes.

La informació relativa a les actuacions i projectes de l’Oficina de Projectes Europeus, ha estat el darrer punt de l’ordre del dia. La presidenta ha informat que l’OPE del Baix Llobregat, ha complert el seu primer any des de la seva creació, mantenint i ampliant els serveis inicialment previstos.

Així mateix, ha destacat que “el Consell Comarcal segueix sent l’únic de Catalunya amb una OPE dotada amb personal propi, i que ha impulsat i continua impulsant les relacions internacionals dels ens locals del Baix Llobregat”.

La presidenta també ha posat en relleu que l’Oficina de Projectes Europeus, ha establert relacions amb agents i entitats amb els quals el Consell Comarcal fins ara tenia una relació menys intensa, i que amb alguns d’ells, com són ACCIÓ, els Clústers de Catalunya o les universitats, s'han explorat o conclòs convenis de col•laboració amplis pels quals, municipis i Consell Comarcal, estan estudiant candidatures a projectes europeus de Marc Financer Plurianual 2021-2027.

A continuació ha presentat, de forma resumida, els principals projectes d’alguns municipis als quals l’OPE ha donat suport directe, projectes propis estratègics dels ajuntaments on el concurs de l'Oficina està permetent identificar convocatòries de subvenció, establir sinergies amb possibles socis, planificar els projectes i també traslladar-los a escala comarcal, aprenent de les bones pràctiques i compartint-les amb la resta de municipis.

Per finalitzar la sessió, ha informat de les línies que es tenen previstes pels pròxims mesos, entre les quals es destaca la sol•licitud a la Diputació de Barcelona d’un suport per elaborar un pla d’internacionalització comarcal, i l’elaboració d’un Pla d’Integritat, que serveixi de model tant pels ajuntaments com pels Consorcis de la comarca.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article