El Consell de Salut del Baix Llobregat reivindica un sistema d’ atenció primària a la comarca amb els recursos i les millores necessàries

Salut.

Per poder estar a l'altura de les necessitats de la ciutadania del Baix Llobregat.
Per poder estar a l'altura de les necessitats de la ciutadania del Baix Llobregat.

La sessió va estar encapçalada per la consellera de Salut, Gina Pol Borràs, qui va estar acompanyada de la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere, Vicky Castellanos Núñez, amb la que es treballa en diferents comissions de treball, com són Salut i Dona i Atenció Primària.

La mancança de professionals, d’infraestructures adequades, de major horari d’atenció presencial i de major necessitat d’acompanyament, d’accessibilitat digital, així com d’un servei de transport públic adaptat a les necessitats de mobilitat de la comarca, fa que des del plenari es reclamin aspectes com demanar la cobertura urgent del total de les plantilles establertes als CAPs i consultoris de la comarca així, com la contractació de nous i noves professionals a l’atenció primària.

La cobertura de les baixes, les jubilacions i les noves contractacions dels serveis sanitaris és un altre dels assumptes que es reclama, ja que, cal afavorir la contractació i impulsar una campanya de dignificació del servei públic a la primària amb una millora de retribució, de la contractació, de l’accessibilitat i de l’entorn de treball.

L’increment mínim del 25% en els pressuposts generals de la Generalitat, i l’establiment de protocols de coordinació entre totes les persones professionals implicades en la salut mental per posar la persona al centre de l’atenció i promoure programes d’actuacions en el territori, són altres punts que es reclamen des de la comarca.

Des dels municipis, es valora positivament la mirada comunitària i la prescripció social i cal continuar reballant la major coordinació entre els equips municipals i sanitaris locals per oferir una atenció integral sanitària i social a la ciutadania.

Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es demana major informació i participació en la posada en marxa de l’Agència Integrada Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article