Amb la llum verda de la modificació del pressupost de Molins de Rei enguany aquest arribarà als quasi 38MEUR

Política.

Es va donar llum verda a l’aplicació del romanent de tresoreria.
Es va donar llum verda a l’aplicació del romanent de tresoreria.

En total, s’afegiran al pressupost inicial de l’Ajuntament 2.149.882,55 €, de manera que el pressupost disponible serà de 37.890.657,19 €.

D’aquests 2 milions d’euros que l’Ajuntament incorpora al pressupost, es repartiran amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de diferents àmbits de la vila, entre diferents eixos: personal i serveis, activitats i suport a les entitats de la vila, espais públics i equipament municipals, habitatge i reactivació econòmica. Per altra banda, també es va donar compte de diferents decrets.

En primer lloc, el relatiu al canvi de l’organigrama polític de l’Ajuntament i també als canvis de representants municipals a organismes supramunicipals relacionals amb les regidories que han tingut un canvi de responsable, com el Consell de Mobilitat de l’AMB i el Comitè Comarcal de la Creu Roja al Baix Llobregat Centre.

En la mateixa línia, també es va aprovar un punt sobrevingut sobre el canvi en el nomenament de representats municipals a la resta d’òrgans col•legiats supramunicipals afectats pels canvis a l’organigrama polític.

A més, també es va aprovar per unanimitat l’adhesió a la Declaració Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, de 2 d’abril de 2022, de la Confederación de Autismo de España.

Pel que fa a les mocions, només es va presentar una moció de la Unió de Botiguers de Molins de Rei, diverses associacions de veïns i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic per dur a terme un estudi de les necessitats d’aparcament a Molins de Rei i per a la creació de dos grans aparcaments soterranis a dues zones de la vila.

Finalment, aquesta moció es va aprovar parcialment, ja que només van prosperar els punts 1, 4 i 5, mentre que la resta de punts (2, 3 i 6) van ser rebutjats.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article