El Govern aprova un programa temporal de reforç per implementar el Pla de xoc per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2025

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Aquest Pla pretén reduir amb un ampli ventall d’actuacions les poblacions de senglar i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya, per assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels nostres ecosistemes i amb les activitats humanes.

El Programa dota de recursos econòmics per poder avançar de manera urgent en la reducció dels danys i augmentar el control sanitari i treballarà molt especialment en la prevenció i en la disminució de l’accés a l’aliment d’aquesta espècie, promoure les actuacions dels caçadors i disposar de més mitjans humans.

És una resposta operativa concreta i urgent per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit els senglars al nostre país, i prevenir i controlar de manera eficient i sostenible els riscos i danys que generen.

L’evolució de les poblacions cinegètiques de senglars causen greus afectacions al sector primari ja que incrementen considerablement les pèrdues pels danys produïts a l’agricultura i a les pastures ramaderes.

D’altra banda, el senglar és responsable de gran part dels accidents de trànsit i d’atacs directes a persones, i també d’afectacions a la biodiversitat i hàbitats d’interès comunitari i infraestructures.

Per controlar, prevenir i reduir la població de senglars de manera eficient, sostenible i permanent, és fonamental poder disposar d’un instrument de planificació amb l’objecte d’ampliar el ventall d’actuacions a fi de disminuir els danys produïts pel senglar en un termini de tres anys.

La durada d’aquest Programa és de tres anys i va de l’1 de juny de 2022 i fins al 31 de maig de 2025 i servirà per controlar i reduir el nivell poblacional de senglars a Catalunya portant a terme actuacions de prevenció i control, promovent les actuacions dels caçadors i implementant noves eines reguladores.

Per aconseguir eficientment assolir aquest equilibri de les poblacions de senglar, resulta imprescindible la creació d’aquest Programa temporal per portar a terme les actuacions previstes en el Pla de xoc, que comporten una càrrega de treball addicional i que no poden ser assumides pel personal d’estructura actual.

Algunes de les accions a desenvolupar, entre d’altres, són l’aprovació dels decrets de control de danys i seguretat i de la carn de caça, l’aprovació de la Llei de caça a Catalunya, cartografia de les zones d’actuació, creació de la figura de caçador expert i suport a les empreses de recollida de carn de caça.

Comentaris

Francesc Launes Andilla Mora d' Ebre
2.

Paisos com França i Portugal . An legalizat el us de visos nocturnos aixi com supresos de sonido per rifles. Per facilita la tasca als caçadors i tambe per no cresr alarmes a la poblacio cuan es actua sobre el javali. França te mols mes ecologuistes que España pero el gobern s sigut valen al veure el que se li apropa PPA.

Francesc Launes Andilla Mora d' Ebre
1.

Els acors em semblen perfectes pero sens fa mol dificil als caçadors i societats petites que ens donin els permisos excepcionals pel control de la especie . Molta paperassa moltes inspeccions per part dels aguens rurals i els permisos no benen o tatden tan que els conreus ya estan perduts. Tan dificil es escolta als pagesos que es queixen i poder dona esperes bocturnes wue es el mes eficien,selectiu i actuan sempre directamen on fan el mal.

Comenta aquest article