La nova Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels s'inaugura amb nous serveis com la unitat anti desnonaments

Societat.

Les renovades instal•lacions de l'Oficina Local de l'Habitatge de Castelldefels es van inaugurar oficialment el passat dijous 18 de maig.
Les renovades instal•lacions de l'Oficina Local de l'Habitatge de Castelldefels es van inaugurar oficialment el passat dijous 18 de maig.

Aquesta nova unitat anti desnonaments consisteix en un servei de mediació i acompanyament en aquelles situacions on hi hagi risc de pèrdua d'habitatge (desnonament), fonamentalment quan el propietari és un gran tenidor. Es tracta d'oferir assessorament jurídic i suport social en matèria d'habitatge per orientar els usuaris i usuàries.

El regidor d'Habitatge, Jordi Vendrell d'Esquerra Republicana, ha explicat que "hem incorporat nous serveis com la xarxa de mediació, per coordinar els castelldefelencs que vulguin llogar amb els que les vulguin posar en lloguer el seu pis o la Unitat pel Dret a l'Habitatge Digne, que és la nova unitat anti desnonaments que està funcionant molt bé i evita la majoria dels desnonaments."

El republicà ha afegit que "les noves instal•lacions són un complet. Pots entrar i apuntar-te a la llista de sol•licitud d'habitatges públics, o pots demanar un ajut de lloguer, i realment tots els serveis en matèria d'habitatge estan concentrats en una sola oficina, a la mateixa planta."

L'Oficina Local de l'Habitatge (OLH) de Castelldefels ofereix assessorament legal i tècnic i gestió d'ajuts econòmics en matèria d'habitatge a tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels.

Entre d'altres serveis, l'OLH és l'encarregada de fer el registre d'entrada de les sol•licituds relatives als programes i línies d'ajuts que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com la documentació annexa que es presenta amb les sol•licituds.

També la comprovació i revisió de documentació presentada a l'Oficina, amb la informació als i les sol•licitants dels requeriments o deficiències documentals; l'assessorament i l'atenció ciutadana en l'àmbit de les inscripcions al Registre de Sol•licitants d'habitatges amb protecció oficial.

L'oficina gestiona cèdules d'habitabilitat i la gestió dels ajuts per rehabilitació, així com la gestió dels ajuts pel pagament del lloguer, la inscripció en el Registre públic de sol•licitants d'habitatge protegit o els Serveis d'Intermediació en Deutes d'Habitatge (SIDT).

També són els encarregats del Servei d'Eficiència Energètica, per fomentar les mesures d'eficiència energètica i de reducció del consum a l'àmbit domèstic. L'àrea municipal d'habitatge ofereix a través de l'Oficina el servei de mediació per al lloguer social i captació d'habitatges.

Amb aquest servei es facilita el lloguer digne captant habitatges privats nous o de segona mà, que estan buits, i es posen en lloguer mitjançant la gestió de la borsa a un preu inferior al de mercat. L'OLH, sense cap cost ni despesa, posa en contacte a propietaris i llogaters, fa les visites a l'habitatge, elabora el contracte de lloguer i en fa un seguiment durant tota la seva vigència.

Recordem que l'OLH també és l'encarregada de gestionar el patrimoni de titularitat municipal, amb la gestió jurídica administrativa dels immobles de l'Ajuntament (habitatges, locals, oficines, places d'aparcament...), l'adquisició d'habitatges amb el dret de tanteig i retracte, etc.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article