La Plataforma Salvem l’Olla del Rei celebra que la Generalitat proposi protegir íntegrament l' espai

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Des de febrer de 2021, la Plataforma Salvem l’Olla del Rei ha dut a terme una intensa campanya per tal que les administracions protegissin l’Olla del Rei amb la figura de Zona Especial Protecció d’Aus (ZEPA) una de les formes legals que pren la Xarxa Natura 2.000.

Aquesta campanya s’ha dut a terme, "davant l’immobilisme de l’Ajuntament de Castelldefels per tal d’iniciar la modificació del Pla General Metropolità per protegir definitivament tot l’espai no construït de l’Olla del Rei del campus de la UPC del Baix Llobregat."

En febrer de 2021 la UE va enviar una carta d’emplaçament a les autoritats ambientals competents sol•licitant la millora en la gestió, compensació de danys previs i ampliació dels espais protegits del Delta del Llobregat (específicament referida a les zones ZEPA).

Aquesta carta d’emplaçament es deu a la insistència de DEPANA en voler fer complir a les administracions els seus compromisos relacionats amb l’anterior desviament del riu Llobregat i ampliació de l’Aeroport, sistemàticament incomplerts en els darrers 17 anys i que han comportat una greu disminució de la biodiversitat a tot el Delta del Llobregat.

L’Olla del Rei és un espai clau per tal de millorar la connectivitat ecològica del Delta del Llobregat en un dels punts crítics de la seva extensió territorial: l’extrem occidental.

Aquesta zona humida és d’extrema importància i vulnerabilitat i significa un punt permeable i heterogeni molt proper al massís del Garraf.

Des de que es va conèixer la carta d’emplaçament de la UE a les Administracions, la Plataforma Salvem l’Olla del Rei va intentar infructuosament que l’Ajuntament de Castelldefels es manifestés a favor públicament i demanés a la Generalitat la inclusió de l’Olla del Rei a la zona ZEPA – XN 2000.

En una reunió duta a terme en abril de 2021 amb l’Alcaldessa Maria Miranda així es va demanar, "però les demanes han estat sistemàticament ignorades."

Per això la plataforma salvem l’Olla del Rei va haver de realitzar un documents d’al•legacions per tal de demanar formalment la inclusió de l’Olla del Rei a l’ampliació de la zona ZEPA que va entrar al registre de la Generalitat en data novembre de 2022.

La plataforma Salvem l’Olla del Rei també destaca la inclusió en l’estratègia de les inversions del cicle de l’aigua, tant de les aigües pluvials, com de les aigües residuals, com per exemple la bomba impulsora d’aigües pluvials de la corredora mestre al C/ Aragó.

O el desdoblament del col•lector d’aigües residuals que haurien de posar solució definitiva als problemes d’abocament d’aigües residuals que afecten tant a l’estany de l’Olla del Rei com a la platja de Castelldefels.

Comentaris

Emilia Castañeda Martinez Barcelona
1.

Que gran noticia!!!!ojalá sea realidad…..felicitaciones a las personas que se han dedicado con perseverancia y esfuerzo a esta gran y benefactora solucion

Comenta aquest article