Les plataformes Zeroport i SOS Baix Llobregat l'Hospitalet exigeixen aturar els projectes de creixement i expansió del Port que estan en marxa

Societat.

Zal El Prat del Port de Barcelona.
Zal El Prat del Port de Barcelona.

Alhora denuncien que, “promovent aquests projectes ometen sistemàticament l'actual crisi ambiental global i els efectes sobre la contaminació a l’àrea metropolitana i el delta del Llobregat.”

El Port de Barcelona continua amb els seus plans d’expansió al delta del Llobregat, “sense tenir en compte la crisi climàtica, de biodiversitat, energètica i de materials que globalment ja està impactant en tots els àmbits i que s’està intensificant.”

La darrera ampliació del Port, planificada en el Pla Delta i començada fa divuit anys amb el desviament del riu (declarat nul pel Tribunal Suprem i executat sense complir les compensacions ambientals compromeses davant la Comissió Europea), “va suposar la pèrdua d’un valuós espai agrícola i natural (més de 300 ha) per donar pas a una Zona Logística parcialment dirigida per grans capitals immobiliaris i a la terminal BEST de contenidors.”

Actualment, el Port de Barcelona és el cinquè port amb més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle d’Europa, amb 2,8 milions de tones/any de CO2 emeses (Transport&Environment), i aporta entre un 9% i un 15% de la contaminació per partícules (PM10 i PM2,5) de tota la ciutat de Barcelona (Informe Barcelona Regional).

En aquest context, estan en marxa tres projectes de creixement del Port: l’ampliació del moll Adossat per a dues noves terminals de megacreuers (total de 7); l’ampliació de la Terminal Prat (BEST), per augmentar la capacitat anual de 2,7 a 3,4 milions de contenidors, i el Pla Director Urbanístic (PDU), lligat a la construcció de noves terminals logístiques a l’antiga i a la nova llera del riu Llobregat i els voltants.

Tots aquests projectes el que pretenen és ampliar la capacitat del Port i augmentar-ne l’activitat, tant de mercaderies com de passatgers, i globalment suposaran, com ha passat en anteriors ampliacions, més contaminació i més emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (ja que s'obvia augmentarà el volum de camions a la Vall Baixa del Llobregat i l'àrea metropolitana), i una nova afectació sobre la pèrdua d’espais agrícoles i naturals del Delta del Llobregat.

En relació amb l'activitat dels creuers qualifiquen, “de mera retòrica les últimes declaracions de l'Ajuntament de Barcelona per a limitar-la, quan, recordem, va signar amb el Port el 2018 l'esmentada ampliació de les dues noves terminals de megacreuers i quan no s'ha presentat cap proposta concreta després de la reunió recent amb el Govern de la Generalitat.”

Denuncien també que el projecte que vol executar el Port mitjançant el PDU, “no té cobertura legal i que només pretén acontentar els ajuntaments implicats. Es tracta d'un projecte per crear un munt de noves infraestructures viàries i ferroviàries al Delta, que afectaran molt més enllà de l’àmbit del Port. Així, estan previstes quatre noves terminals ferroviàries (tres a l’antiga llera del riu Llobregat i una a la nova llera) i també dos nous eixos viaris de quatre carrils pels dos marges de l’antiga llera, amb un gran nus viari de quatre nivells d’alçada. La declaració d'impacte ambiental de totes aquestes actuacions va caducar fa anys.”

El PDU se centra en l’antiga llera, un espai que el Port ha anat deixant que es degradi, que ara considera “espai residual” i on s’han fet enormes moviments de precàrrega; tot això en un espai catalogat com a Àrea Important per a la Conservació d'Aus (IBA) i on encara hi ha sis hàbitats d’interès comunitari i un de prioritari.

Denuncien, a més, “que a la zona hi ha nombroses persones vivint en situacions d’infrahabitatge i tota mena de construccions precàries, i hi ha també una superfície visible contaminada amb crom hexavalent, tal com ha denunciat DEPANA des de fa anys.”

Tot plegat, en terrenys gestionats pel Port. Una de les terminals de tren projectades està prevista al marge esquerre de la nova llera, a tocar de la proposta de la nova delimitació de la Zona d’Especial Protecció de les Aus del Delta (ZEPA) que està elaborant la Generalitat per complir amb els requeriments del procediment d’infracció que té obert amb la Comissió Europea.

Recordar que la protecció de la nova llera del riu Llobregat era una obligació assumida per l'Estat i la Generalitat l'any 1998, el seu incompliment anul•la la declaració d'impacte ambiental que es va fer per al projecte de les terminals l'any 2007. Només per aquests motius ja cal aturar els projectes previstos.”

A més, abans de desenvolupar nous projectes, el Port de Barcelona té l'obligació de corregir i pal•liar els gravíssims impactes que els dics que ha construït mar endins estan provocant en el litoral del delta del Llobregat, “la regressió del qual està arribant a situacions límit i probablement no té marxa enrere.

Així mateix, el PDU inclou la creació de nous “espais verds”, però una gran part d’aquests no seran en l’àmbit del Port, sinó que es traslladen a sòls agrícoles del Prat de Llobregat que ja són “verds” actualment.”

Per tant, “s’elimina el potencial agrícola futur d’aquests sòls convertint-los en parcs urbans i equipaments comunitaris, mentre es destrueix l’actual espai verd de l’antiga llera.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article