El tercer ambulatori de Gavà més a prop de veure la llum

Salut.

Entrarà en servei a la primavera de 2025.
Entrarà en servei a la primavera de 2025.

El tercer CAP tindrà 3.790 metres quadrats i es distribuirà en planta semisoterrani i planta baixa, ambdues amb accés directe des del carrer, i dues plantes pis, paral•leles al carrer, cosa que permetrà una correcte integració amb el turó del Calamot.

El nucli d’accessos principals a l’edifici el configuraran dos ascensors i unes escales que separen en dos espais un gran finestral orientat a la ciutat.

El tercer CAP incorporarà mesures d’estalvi i eficiència energètica. Es preveu la instal•lació de plaques solars, i el màxim aprofitament de la llum natural, gràcies a la creació de patis interiors i el revestiment de la façana principal amb gelosies.

L’avantprojecte també preveu la restitució del perfil del terreny amb terres procedents de l’excavació, i mantenir la cota natural a la part superior del solar per integrar-lo plenament en l’entorn i minimitzar l’impacte en el paisatge.

La vegetació també hi contribuirà. La planta baixa s’enjardinarà amb espècies autòctones, així com la coberta. Queda garantida la permeabilitat amb el turó del Calamot, i els accessos al mateix.

La presentació de l’avantprojecte ve precedida de l’aprovació del Pla funcional del tercer CAP, que determina la reordenació de la població assistencial de Gavà en tres àrees bàsiques de salut. Això permetrà oferir una millor cobertura al territori i donar resposta a necessitats futures.

L’entrada en funcionament del CAP3 dotarà Gavà de nous serveis sanitaris, com el de rehabilitació ambulatòria, que ara obliga els veïns i veïnes de Gavà a traslladar-se a Castelldefels. A més, es disposarà d’un nou espai per a la realització de diagnòstic per la imatge amb radiologia bàsica.

D’altra banda, es reubicaran serveis ja existents per millorar la disponibilitat de l’espai i funcionalitat dels mateixos: el Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), actualment ubicat al carrer Sarrià, es traslladarà al nou CAP. També s’hi unificarà l’atenció de salut sexual i reproductiva i es concentrarà l’atenció pediàtrica.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article