Castelldefels obre noves línies de subvencions incentivant l'emprenedoria en clau de gènere i l'ocupació inclusiva

Emprenedors.

Arxiu.
Arxiu.

Lourdes Armengol, regidora d'Igualtat, ha manifestat a aquest mitjà que "Si volem aconseguir una societat més justa cal enfortir el paper de la dona. Cal incentivar el talent de les dones, la seva capacitat per emprendre, organitzar i dirigir. Perquè des de la igualtat és com fem créixer la nostra societat."

La republicana ha clos afegint que "a Castelldefels treballem des del convenciment que la igualtat efectiva és la baula per una societat més justa, inclusiva i cohesionada."

En concret es tracta de dues noves línies de subvencions per fomentar l'autoocupació i les noves contractacions de persones en atur i empadronades al municipi on hi haurà una aportació extra del 10% si la persona contractada és una dona, i el mateix si presenta una diversitat funcional superior al 33%.

La primera de les línies està adreçada a persones que realitzin una activitat econòmica i que s'hagin donat d'alta com a persones treballadores autònomes entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022.

També és condició indispensable no haver estat donat d'alta com a autònom o mutualista en els darrers 6 mesos abans de l'actual alta i que l'activitat econòmica sigui desenvolupada a la ciutat.

L'import d'aquesta línia de subvenció és de 2.000€ que es poden incrementar en un 10% si la persona emprenedora és una dona i en un altre 10% si la persona té alguna diversitat funcional superior al 33%. El termini de presentació de sol•licituds va començar el passat 5 de juliol i acabarà el 31 d'octubre de 2022.

La segona línia de subvenció municipal té com a objectiu el foment de noves contractacions. Com en el cas de la primera línia, és requisit que siguin persones físiques i/o jurídiques amb centre de treball a Castelldefels, que formalitzin contractes de treball entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022 i que la persona contractada estigués en atur i empadronada a Castelldefels abans de la contractació.

Si la persona contractada portava entre 3 i 6 mesos en atur, la subvenció serà del 50 % del que es detalla a continuació i si portava més de 6 mesos, la subvenció serà del 100%.

En el cas d'aquesta línia de subvenció destinada a noves contractacions, l'import màxim serà de 10.000€ per empresa o grup empresarial.

Més concretament, si la persona contractada té menys de 45 anys, l'import subvencionable serà de 600 euros al mes per jornada complerta i fins a un màxim de 3.600 euros.

I si la persona contractada té 45 anys o més, l'import serà de 800 euros al mes per jornada complerta i fins a un màxim de 4.800 euros. Com en el cas anterior, hi haurà una bonificació del 10% si la persona contractada és una dona, i el mateix si presenta una diversitat funcional superior al 33%.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article